Sáng 24/6, tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Gia Viễn đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Gia Hưng, Gia Vân, Liên Sơn (Gia Viễn). Dự buổi tiếp xúc có đồng chí: Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện HĐND tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; lãnh đạo huyện Gia Viễn.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Gia Viễn

Sáng 24/6, tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Gia Viễn đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Gia Hưng, Gia Vân, Liên Sơn (Gia Viễn). Dự buổi tiếp xúc có đồng chí: Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện HĐND tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; lãnh đạo huyện Gia Viễn.

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV

Chiều 20/5, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện, thành phố; giám đốc các Ban quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh, các chủ đầu tư.

Nghị quyết (số 68)

Về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bànthị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết (số 60)

Về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết (số 60)

Về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết (số 60)

Về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết (số 60)

Về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết (số 57)

Về việc thông qua chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020

Nghị quyết (số 67)

Phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết (số 65)

Về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Minh Không (đường QL1 tránh thành phố Ninh Bình), xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình

Nghị quyết (số 63)

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020

Nghị quyết (số 52)

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Nghị quyết (số 69)

Về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2025

Nghị quyết (số 56)

Về việc giao vốn ngân sách Trung ương năm 2019 hỗ trợ cho tỉnh thực hiện dự án cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2019

Nghị quyết (số 66)

Về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2020

Dấu ấn Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV

Sau 3 ngày (4-6/12/2019) làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh XIV đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh. Cử tri và nhân dân trong tỉnh kỳ vọng vào sự đổi mới và trách nhiệm của kỳ họp sẽ là tín hiệu khả quan để những quyết sách đưa ra sớm được triển khai trong thực tiễn.