Ngày 23/7, kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 2, các đại biểu thảo luận tại Hội trường, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp.

Bế mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 23/7, kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 2, các đại biểu thảo luận tại Hội trường, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp.

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Báo Ninh Bình điện tử trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Nhiều kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc với cử tri tại 15 điểm trên địa bàn tỉnh. Các buổi tiếp xúc đã thu hút trên 2.400 cử tri tham dự và đã có 121 lượt cử tri phát biểu ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực như: nông nghiệp, nông thôn mới; điện, giao thông, xây dựng, thủy lợi; đất đai, môi trường, nước sạch; y tế, văn hóa, giáo dục, việc làm; chính sách xã hội...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Gia Viễn

Sáng 24/6, tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Gia Viễn đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Gia Hưng, Gia Vân, Liên Sơn (Gia Viễn). Dự buổi tiếp xúc có đồng chí: Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện HĐND tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; lãnh đạo huyện Gia Viễn.

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV

Chiều 20/5, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện, thành phố; giám đốc các Ban quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh, các chủ đầu tư.

Nghị quyết (số 68)

Về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bànthị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết (số 60)

Về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết (số 60)

Về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết (số 60)

Về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết (số 60)

Về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết (số 57)

Về việc thông qua chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020

Nghị quyết (số 67)

Phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết (số 65)

Về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Minh Không (đường QL1 tránh thành phố Ninh Bình), xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình

Nghị quyết (số 63)

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020

Nghị quyết (số 52)

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Nghị quyết (số 69)

Về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2025

Nghị quyết (số 56)

Về việc giao vốn ngân sách Trung ương năm 2019 hỗ trợ cho tỉnh thực hiện dự án cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2019

Nghị quyết (số 66)

Về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2020