HĐND tỉnh khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ mười ba

Ngày 30/9, HĐND tỉnh khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ mười ba- kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

HĐND tỉnh khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ mười ba

Quang cảnh kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp này là kỳ họp bất thường lần thứ ba được HĐND tỉnh tổ chức trong năm 2019 theo quy định, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

Để kỳ họp đạt hiệu quả cao, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp để HĐND tỉnh xem xét và quyết định, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Ngay sau phát biểu khai mạc, HĐND tỉnh đã nghe các Tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh liên quan đến việc đầu tư tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 1); chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh; việc di dời các hộ dân thuộc khu vực lòng hồ Bái Đính, xã Gia Sinh (Gia Viễn) ra khỏi khu vực nguy hiểm và một số vấn đề quan trọng khác.

Các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường về các báo cáo, tờ trình. Theo đó, đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh trong công tác chuẩn bị các nội dung kỳ họp. Các dự thảo nghị quyết được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có chất lượng, đảm bảo quy trình, thủ tục luật định. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

 

Sau đó, HĐND tỉnh tiến hành biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 1); Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình;

Nghị quyết về việc phân bổ nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương kế hoạch năm 2018 kéo dài thực hiện sang năm 2019; Nghị quyết về việc chấp thuận phương án vay và trả nợ vốn vay Dự án: "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Ninh Bình"; Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019; Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019;

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về việc di dân các hộ dân thuộc khu vực lòng hồ Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Theo đó, sau khi nghe tờ trình của UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Nguyễn Văn Định, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban. 

Các đại biểu bỏ phiếu

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, nhất là việc thực hiện các quy trình, thủ tục và chỉ đạo tổ chức triển dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I); việc di dân các hộ dân thuộc khu vực lòng hồ Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn ra khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 25 ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: Thời gian từ nay đến hết năm 2019 không còn nhiều, để chuẩn bị tốt các nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh đúng thời hạn.

Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan ngay từ khi xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để tiến hành thẩm tra các nội dung theo đúng quy định, đảm bảo các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 chất lượng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Mai Lan - Đức Lam