HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 25/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát tại Sở TN&MT với các nội dung theo ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV: Xem xét, điều chỉnh hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên môi trường tại các huyện, thành phố; Đề nghị tăng cường kiểm tra lượng khói bụi, khí thải, tiếng ồn do Công ty Cổ phần Xi măng Hệ dưỡng và một số cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ tại xã Ninh Vân; đề nghị các nhà máy trong KCN Khánh Phú thường xuyên xả khói ra đen đặc, kèm theo mùi khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của nhân dân.

HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Đoàn giám sát tham quan hệ thống quan trắc tự động.

Với các nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo về kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV. Theo đó: Với đề nghị tăng cường kiểm tra lượng khói bụi, khí thải, tiếng ồn do Công ty Cổ phần Xi măng Hệ dưỡng và một số cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ tại xã Ninh Vân trong các khu dân cư gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Nội dung này, Sở đã tiến hành kiểm tra ghi nhận ý kiến của cử tri là đúng. Tuy nhiên chỉ diễn ra ở một số thời điểm, Sở đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra khắc phục sự cố, thực hiện các giải pháp đảm bảo môi trường xung quanh trong quá trình hoạt động.

Đối với đề nghị các nhà máy trong KCN Khánh Phú thường xuyên xả khói ra đen đặc, kèm theo mùi khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của nhân dân. Nội dung này Sở đã phối hợp với Ban quan lý các khu công nghiệp tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy tại KCN Khánh Phú có một số đơn vị có tiềmẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao về khí thải là: nhà máy đạm Ninh Bình, Nhàmáy kính nổi Tràng An. Trong thời gian tới Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tăng cường côngtác kiểm tra, thanh tra, giám sát, yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Việc cử tri một số huyện đề nghị xem xét, điều chỉnh để Văn phòng đăng ký đất đaitrực thuộc phòng TN và MT, đồng thời giao UBND cấp huyện, thành phố có thẩm quyền giải quyết các giao dịch về đất đai như trước đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, theo quy định của Luật đất đai năm 2013, Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT. Đến nay, sau hơn 2 năm thành lập văn phòng đã đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân.

Tại buổi giám sát, các thành viên ghi nhận trách nhiệm của Sở trong việc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời làm rõ một số nội dung liên quan đến việc cấp sổ đỏ sau dồn điền đổi thửa, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao trách nhiệm của các Công ty, doanh nghiệp trong chấp hành các quy định bảo vệ môi trường thời gian tới. Đoàn cũng yêu cầu Sở TN&MT tiếp thu ý kiến của các thành viên để bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Nguyễn Thơm- Anh Tuấn

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện