HĐND thành phố Tam Điệp khóa VIII khai mạc kỳ họp thứ 7

Sáng 19/12, HĐND thành phố Tam Điệp khóa VIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Phương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Ngọc Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

HĐND thành phố Tam Điệp khóa VIII khai mạc kỳ họp thứ 7

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thế Minh

Báo cáo kinh tế- xã hội trình tại kỳ họp cho thấy: năm 2018 thành phố Tam Điệp đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội, 1 số chỉ tiêu đã đạt so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9 đã đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,4%, thu ngân sách Nhà nước đạt dự toán. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển khá. Nông nghiệp được quan tâm đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác.

Phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được tổ chức triển khai đảm bảo kế hoạch. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quân sự, quốc phòng địa phương được giữ vững và tăng cường.

Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Thường trực HĐND thành phố. Trong đó nêu rõ năm 2018, Thường trực HĐND thành phố đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Chất lượng các kỳ họp được nâng lên. Các nghị quyết ban hành đảm bảo đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Hiệu quả giám sát được nâng lên. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị được chú trọng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đinh Ngọc Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương Đảng bộ và nhân dân thành phố Tam Điệp đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tại kỳ họp này, đồng chí đề nghị HĐND thành phố cần thảo luận và ban hành chính sách phù hợp, tiếp tục tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện có hiệu quả nghị quyết các cấp về kinh tế- xã hội. HĐND thành phố cần đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tiếp tục đoàn kết, sáng tạo phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, xây dựng thành phố Tam Điệp ngày càng giàu mạnh.

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày từ ngày 19 - 20/12 với nhiều nội dung quan trọng khác như lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu, bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, xem xét các báo cáo, tờ trình và thông qua các nghị quyết của kỳ họp…

Đào Duy