HĐND huyện Yên Khánh khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ 13

Ngày 1/7, HĐND huyện Yên Khánh tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự phiên khai mạc có các đồng chí đại diện Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

HĐND huyện Yên Khánh khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ 13

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tại phiên khai mạc, HĐND huyện đã nghe các báo cáo của UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID -19 ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân, song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, của cán bộ và nhân dân, huyện Yên Khánh đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,8%, bằng 47,66% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp được mùa, chăn nuôi, thủy sản phát triển, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 52.350 tấn, tăng 385 tấn so với cùng kỳ năm 2019; tổng sản lượng thủy hải sản ước đạt 1.746 tấn. Giá trị nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 1.005 tỷ đồng, tăng 18,2 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh. 

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.650 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt hơn 154 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch. Văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, an ninh, quốc phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện Yên Khánh đã chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành chương trình công tác đề ra. Công tác chuẩn bị kỳ họp chủ động, kịp thời, tạo cơ sở để HĐND xem xét, thông qua các  nghị quyết sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, đảm bảo chương trình, kế hoạch; các kiến nghị sau giám sát được các đơn vị tiếp thu, thực hiện khá nghiêm túc.

Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Yên Khánh sẽ diễn ra trong 2 ngày (1/7 và 2/7/2020). Trong chương trình, HĐND huyện nghe các báo cáo, tờ trình của UBND huyện, các Ban của HĐND huyện và một số cơ quan, đơn vị của huyện. Đồng thời tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình; cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn; tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện do nghỉ công tác hưởng chế độ BHXH; thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Hồng Giang - Minh Đường