Góp phần đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu

Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bản thân mỗi cán bộ, công chức chủ động nêu gương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Khánh đã góp phần đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên; làm sâu sắc thêm lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phấn đấu xây dựng quê hương Yên Khánh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trao đổi với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Khánh được biết: Ban đã tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các kế hoạch, đồng thời ban hành các hướng dẫn về thực hiện Chỉ thị 05 để tổ chức triển khai thực hiện hàng năm và đưa vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng; liên hệ với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức như: lắp đặt panô, khẩu hiệu ở nơi tập trung đông dân cư; tổ chức hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hội diễn văn nghệ với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và giáo dục đạo đức cho học sinh; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn tài liệu… 

Trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xuất bản hơn 11.000 cuốn Bản tin nội bộ của huyện; phát động nhân dân trong huyện sáng tác thơ ca, biên tập và phát hành 3.500 cuốn sách; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, các cơ quan báo chí, truyền hình của Trung ương thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền, xây dựng phóng sự phản ánh phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của huyện; tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Cùng với đó, tham mưu với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện có chất lượng sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại các cơ quan, đơn vị; chào cờ và kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đầu giờ buổi sinh hoạt chi bộ thôn, xóm gắn với tuyên truyền, biểu dương, nêu gương cá nhân tiêu biểu. Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến với những nội dung sát thực tế, có chất lượng, có tính bền vững và có sức lan tỏa rộng.

Học và làm theo Bác, đơn vị luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu; thực sự tự giác nêu gương bằng hành động, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc. 

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 ở đơn vị đi vào chiều sâu, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của đơn vị theo phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và thường xuyên đánh giá việc thực hiện; lựa chọn các vấn đề bức xúc, chọn những vấn đề mang tính đột phá để tập trung chỉ đạo, giải quyết. 

Đó là đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm theo gương Bác qua việc tiết kiệm trong chi tiêu, văn phòng phẩm, tiết kiệm điện, nước, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bảo quản tài sản của tập thể, của Nhà nước, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ...

Cũng theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Khánh: Phần thưởng lớn nhất đối với những người làm công tác Tuyên giáo chính là kết quả trên địa bàn huyện Yên Khánh ngày càng có nhiều tấm gương học và làm theo Bác. 

Trong 4 năm qua, đã có 131 tập thể, 295 cá nhân đã được các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện biểu dương, khen thưởng; cấp huyện khen thưởng 40 tập thể và 95 cá nhân. Hằng năm, Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen; năm 2017, nhân dân và Đảng bộ xã Khánh Nhạc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2019 nhân dân và Đảng bộ huyện Yên Khánh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.

Vân Giang

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện