Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 30/6, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2020

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo tỉnh, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; đại diện Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tôn giáo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH của tỉnh.  

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc.

Khải Hoàn- Trường Giang