Giao ban công tác Mặt trận Quý III năm 2019

Ngày 4/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận quý III năm 2019.

Giao ban công tác Mặt trận Quý III năm 2019

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đức Lam

Trong quý III, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Nổi bật là MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp.

MTTQ từ tỉnh đến cơ sở quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, kịp thời phản ánh tình hình nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận; phát huy vai trò của người dân và Ban công tác Mặt trận trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cùng với đó, MTTQ các cấp tiếp tục vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong đó có việc hướng dẫn công tác mặt trận tham gia nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng. MTTQ các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho Ban vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" cấp mình tổ chức vận động, xây dựng quỹ. Tính đến hết ngày 2/10/2019, tổng số tiền vận động, xây dựng quỹ của cả 3 cấp là trên 23 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận quý IV năm 2019, MTTQ tỉnh tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức giám sát, phản biện xã hội và đối thoại theo kế hoạch; hướng dẫn MTTQ cấp huyện phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và kỳ họp HĐND tỉnh...

Thùy Phương