Giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018

Chiều 4/7, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục được duy trì và có nhiều đổi mới với trọng tâm hướng mạnh về cơ sở và đạt được những kết quả tương đối toàn diện, góp phần vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh chung của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện chủ đề năm 2018, duy trì việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh.

Làm tốt công tác tuyên truyền chỉ đạo nắm tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân về dự thảo Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng, về dự án sông Sào Khê, hoạt động của "Hội thánh đức chúa trời"... Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Trung ương liên quan đến công tác dân vận; việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác dân vận được thực hiện nghiêm túc.

Công tác dân vận của chính quyền, các lực lượng vũ trang được duy trì;chính quyền các cấp thực hiện tốt "Năm dân vận chính quyền 2018"; tăng cường công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội; vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; chỉ đạo giải quyết việc xây dựng công trình trái phép tại núi Cái Hạ vùng di sản Tràng An.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được đẩy mạnh...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định những kết quả đạt được trong công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của tỉnh.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Cần tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời làm tốt công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phổ biến, tuyên truyền về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình trang trại nuôi gà Ai Cập siêu trứng của ông Nguyễn Văn Diện tại thôn Đại Áng, xã Ninh Hòa (Hoa Lư).

Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các hoạt động tình nghĩa, vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa - an sinh xã hội"; vận động nhân dân tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", tổ chức hội nghị sơ kết và biểu dương mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu giai đoạn 2016 -2018 cấp huyện và cấp tỉnh. Củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức, tinh giảm biên chế theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, Kế hoạch số 79, Thông báo số 911 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 và đại hội một số hội quần chúng các cấp. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1341 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Trần Hồng Quảng và các đại biểu đã đi thăm mô hình trang trại nuôi gà Ai Cập siêu trứng của ông Nguyễn Văn Diện tại thôn Đại Áng, xã Ninh Hòa (Hoa Lư). Ông Diện vốn là chủ doanh nghiệp xây dựng tư nhân; năm 2013, ông Diện đấu thầu 6.000m2 đất trồng lúa kém hiệu quả của thôn Đại Áng để quy hoạch xây dựng trang trại gà hiện đại, nuôi hơn 10.000 con gà, trung bình mỗi năm cung cấp ra thị trường hơn 1 triệu quả trứng gà và hơn 10 tấn gà thịt; trừ chi phí mỗi năm gia đình ông Diện có lãi gần 500 triệu.

Trên cơ sở tham quan thực tế và nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị của ông Diện, đồng chí Trần Hồng Quảng ghi nhận hiệu quả của mô hình này trong việc khai thác tiềm năng của quê hương để phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình; xứng đáng là mô hình để các hộ nông dân khác học tập, nhân rộng. Đồng chí yêu cầu xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư căn cứ các quy định của pháp luật tạo điều kiện về đất; các cấp, các ngành nhất là Hội Nông dân các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về nguồn vốn, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật để mô hình phát huy hiệu quả.

Xuân Trường- Thế Minh