Giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 5

Chiều 27/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 5, định hướng nhiệm vụ công tác tuyên truyền tháng 6. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 5

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú và hoạt động trên địa bàn; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đánh giá: Trong tháng 5, dưới sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác báo chí, tuyên truyền tiếp tục được các cấp, ngành, các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Trong đó tập trung thông tin tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng...

Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở; việc tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là tuyên truyền, phản ánh đậm nét các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Kịp thời thông tin, phản ánh đầy đủ, diễn biến các hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và hoạt động các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng nông thôn mới...

Tiếp tục tuyên truyền đậm nét công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, công tác dư luận xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo triển khai có hiệu quả, kịp thời.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định những kết quả công tác báo chí, tuyên truyền đạt được trong tháng 5 là rất đáng ghi nhận; kết quả đó cần được tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6, đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ như: Tập trung tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, trong đó lưu ý tuyên truyền về đại hội điểm cấp trên cơ sở (Đại hội Đảng bộ thành phố Ninh Bình); phản ánh việc lấy ý kiến tham gia vào văn kiện đại hội đảng các cấp. Tập trung phản ánh đậm nét nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19; dịch bệnh mùa hè; phòng chống thiên tai...

Đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V năm 2020. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh phản bác hiệu quả những âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Xuân Trường- Đức Lam