Giao ban công tác báo chí tháng 5

Ngày 28/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 5/2008. Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong tháng 5, Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình đã phản ánh đậm nét sự chuẩn bị, nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thành công các sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng như: các hoạt động hưởng ứng Đại lễ Phật đản LHQ 2008, diễn biến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo trung ương về thăm và làm việc tại Ninh Bình…

Trong lĩnh vực kinh tế, các cơ quan thông tin tuyên truyền đã có những tin, bài phản ánh kịp thời các địa phương triển khai công tác chăm sóc lúa đông xuân, phòng trừ sâu bệnh, phòng chống dịch bệnh, công tác xóa đói giảm nghèo. Lĩnh vực văn hóa- xã hội cũng được các cơ quan tuyên truyền bám sát nội dung, nhiệm vụ chính trị của địa phương để phản ánh kịp thời các tin, bài về vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở những nơi bị thu hồi đất, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT…

Trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị, phản ánh những vấn đề bức xúc và những vấn đề được nhân dân quan tâm… cũng được các cơ quan báo chí quan tâm và có các tin, bài phản ánh. Các đơn vị như: Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Thông tin và truyền thông trong lĩnh vực chuyên môn của mình đã hoàn thành tốt các nội dung công việc…

Phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh được các cơ quan đài, báo tuyên truyền, phản ánh đậm nét, sinh động, phong phú. Đài PT-TH, Báo Ninh Bình đã tích cực cung cấp tư liệu, viết bài phục vụ cho việc biên soạn, xuất bản cuốn sách "Điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt" trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền trong tháng 5 còn những tồn tại: những bài viết tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phê phán, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực còn hạn chế.

Trong tháng 6 công tác tuyên truyền tập trung nhiệm vụ thu hoạch vụ đông xuân, triển khai sản xuất vụ mùa, thu ngân sách…công tác triển khai, quán triệt học tập các Nghị quyết HN lần thứ 6 BCH TƯ (khóa X);Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII; kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Nâng cao chất lượng các chuyên mục, xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"…

 

Bùi Diệu