Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại huyện Yên Khánh

Thực hiện Kế hoạch số 12 ngày 17/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XV, chiều 21/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì tổ chức Đoàn giám sát làm việc với Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và huyện Yên Khánh về những kiến nghị của cử tri huyện Yên Khánh.

Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại huyện Yên Khánh

Đoàn giám sát làm việc với huyện Yên Khánh.

Nội dung kiến nghị của cử tri Yên Khánh tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Đối với lĩnh vực giao thông, đầu tư xây dựng cơ bản, cử tri phản ánh hiện nay, trên tuyến đường 482C và 482G qua địa bàn xã Khánh Vân đang thi công, hàng ngày xe chở vật liệu xây dựng không che bạt, không tưới nước thường xuyên gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị tỉnh chỉ đạo nhà thầu có biện pháp hạn chế bụi để không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân. Tuyến đường 482C đang thi công đã làm lấp và tắc nghẽn một số tuyến kênh, ngòi trên địa bàn các xóm 4, 5 Xuân Tiến và xóm 4, 5 Vân Tiến, xã Khánh Vân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục duy tu, sửa chữa và đổ Asphan tuyến đường tỉnh 481B; xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường tỉnh lộ 480C chạy qua địa bàn xã Khánh Cư.

Đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường, cử tri huyện Yên Khánh đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng nước sinh hoạt tại các nhà máy nước sạch trên địa bàn huyện; có kế hoạch nâng cấp Nhà máy nước sinh hoạt Khánh Cư để đảm bảo cung ứng đủ nước sạch cho Nhân dân.

Giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại huyện Yên Khánh
Đoàn giám sát đi khảo sát thực tế tại Nhà máy nước Khánh Cư.

 

Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tuyến đường 481B và 840C chạy qua địa bàn xã Khánh Cư; Nhà máy nước Khánh Cư; nghe đại diện Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Yên Khánh giải trình các kiến nghị của cử tri, làm rõ những việc đã giải quyết; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc, xác định giải pháp và lộ trình thực hiện, thời hạn hoàn thành để cử tri an tâm, đồng thuận và ủng hộ cơ quan quản lý nhà nước ở địa.

Đại diện Đoàn giám sát đánh giá: Tất cả các dự án đều đảm bảo thủ tục đầu tư và quá trình thi công đã đảm bảo an toàn, điều kiện môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm và nhanh chóng khắc phục theo đúng quy định.

Đối với các kiến nghị về chất lượng nước, Đoàn giám sát đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị cung ứng tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng nước cho Nhân dân. Đồng thời địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về việc bảo vệ nguồn nước, bảo vệ hạ tầng nguồn nước để cùng chung tay nâng cao chất lượng nước sinh hoạt nông thôn; đoàn giám sát cũng ghi nhận ý kiến của các đơn vị về việc nghiên cứu điều chỉnh giá nước phù hợp với điều kiện hiện tại. 

Nguyễn Thơm - Anh Tuấn