Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Ngày 26/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV.

Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Đoàn giám sát tại Sở Tài chính.

Tại buổi giám sát các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 2 kiến nghị của cử tri huyện Kim Sơn và thành phố Tam Điệp. Cụ thể, đối với kiến nghị của cử tri Kim Sơn với nội dung: các cầu Duy Hòa qua sông Ân trên địa bàn xóm 10 xã Ân Hòa, cầu qua sông Ân trên địa bàn xóm 9A, 9 B xã Lai thành đã được xây dựng từ những năm 1960 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng gây mất thẩm mỹ và an toàn giao thông. Do nguồn kinh phí của huyện khó khăn, cử tri đề nghị tỉnh đưa các cây cầu trên vào danh mục đầu tư công của tỉnh.

Cử tri thành phố Tam Điệp kiến nghị, năm 2017, thành phố Tam Điệp đã thành lập mới 2 trường tiểu học Tây Sơn và Yên Bình, các trường đã đi vào hoạt động từ năm học 2017 - 2018. Cử tri phường Tây Sơn và Yên Bình đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện quy hoạch trường theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt đề án số 04 của UBND tỉnh về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Kết luận buổi giám sát, đại diện đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tích cực vào cuộc để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, vì đây đều là những kiến nghị được các cử tri quan tâm và kiến nghị nhiều lần, nên đoàn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ để đưa ra các giải pháp cụ thể, rõ ràng hơn nữa. Có như vậy mới đáp ứng được sự mong mỏi, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

*Chiều 26/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài chính về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan vấn đề tài chính của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV.

Tại buổi làm việc, Sở Tài chính đã báo cáo về kết quả rà soát, thực hiện các ý, kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực tài chính. Cụ thể, cử tri thành phố Ninh Bình có 2 đề nghị: Việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với nước sinh hoạt từ 5% lên 10% (từ năm 2017 đến nay) có đúng không? Số thu đến nay được bao nhiêu? Được quản lý và sử dụng như thế nào;  Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc không thu quỹ quốc phòng an ninh, thì công tác tuần tra, canh gác và các hoạt động quốc phòng an ninh ở khu dân cư không có kinh phí thực hiện, gặp nhiều khó khăn. Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này.

Cử tri thành phố Tam Điệp đề nghị 3 nội dung: Quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLTBGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập;

Tiếp tục quan tâm bố trí thêm ngân sách đầu tư mua sắm các trang thiết bị dạy học đặc biệt là các trường học thực hiện nâng chuẩn từ mức độ 1 lên mức độ 2; Xem xét giao cho đơn vị chủ động mua sắm các tài sản trong danh mục tài sản mua sắm tập trung với số lượng ít để đáp ứng kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Cử tri huyện Hoa Lư đề nghị: Quy định tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường thu trên địa bàn xã Ninh Vân, để địa phương chủ động khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Các thành viên đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ghi nhận trách nhiệm của Sở Tài chính trong việc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, sát luật và đúng ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tuy nhiên đoàn cũng đề nghị Sở làm rõ một số nội dung liên quan đến việc phân bổ kinh phí bảo vệ môi trường cho các đơn vị, địa phương; việc phân bổ ngân sách  an ninh quốc phòng; việc bố trí ngân sách để mua sắm trang thiết bị tập trung; cụ thể chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Đoàn cũng yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các thành viên để bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi về HĐND tỉnh.

Nguyễn Hùng- Hồng Giang