Giải quyết việc làm cho hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên

Thời gian qua, các hoạt động tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên được các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đẩy mạnh.

 

 

Trong chiến dịch tình nguyện hè 2008, các cấp bộ Đoàn, Hội đã mở 18 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi, về vay vốn giải quyết việc làm cho 2.104 đoàn viên, hội viên thanh niên, đặc biệt là trong đối tượng thanh niên ở các địa bàn khó khăn của tỉnh.

Ngoài ra, đã tổ chức 3.630 ngày công làm công trình thanh niên, phần việc thanh niên; sửa chữa 19 km đường liên thôn, liên xã, khơi thông 31 km rãnh thoát nước, thu gom hàng tấn rác thải, làm 18 công trình thanh niên, phần việc thanh niên trị giá 290 triệu đồng.

 

Quỳnh Thu