Gia Viễn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng không nhân dân giai đoạn 2015 - 2020

Sáng 27/5, UBND huyện Gia Viễn tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015 - 2020.

Gia Viễn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng không nhân dân giai đoạn 2015 - 2020

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình mới. Trong những năm qua, Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều giải pháp trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng không nhân dân từ huyện đến cơ sở.

Thường xuyên điều chỉnh, bổ xung các văn kiện tác chiến phòng không, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bố trí, sắp xếp lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên phòng không bảo đảm chất lượng tốt, tổ chức huấn luyện cho các lực lượng bảo đảm đúng đủ nội dung, chương trình.

Nổi bật là, năm 2017 tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện đánh địch đổ bộ đường không và diễn tập chiến đấu phòng thủ các cụm xã, trong đó lực lượng phòng không phát huy được chiến thuật đánh địch tập kích, khắc phục hậu quả, cấp cứu thương binh, phòng tránh sơ tán bảo đảm sát thực tế chiến đấu.

Quan tâm đầu tư xây dựng các khu vực đặt đài quan sát, thông tin liên lạc, thông báo, báo động phòng không trên các hướng bảo đảm quan sát, phát hiện từ sớm, từ xa khi có tình huống.

Tại hội nghị, UBND huyện trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân giai đoạn 2015 - 2020.

Tin, ảnh: Hoàng Tâm