Ghi nhận việc thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập và cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị.

Hướng mạnh từ "học tập" sang "làm theo" tấm gương của Bác, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các chi bộ, đảng bộ trong Khối đã và đang tập trung triển khai là thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ đề ra những giải pháp khắc phục khó khăn, khai thác tối đa lợi thế và nguồn lực, đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí, duy trì ổn định hoạt động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Năm vừa qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục có sự đổi mới theo hướng đồng hành cùng doanh nghiệp. Ban Thường vụ Đảng ủy đã tăng cường tổ chức hội nghị với cấp ủy trực thuộc nhất là những nơi gặp khó khăn, những đơn vị cổ phần hóa hoặc thay đổi chủ sỡ hữu; duy trì tổ chức giao ban quý với các Khối tổ chức cơ sở đảng; dành nhiều thời gian làm việc trực tiếp với cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp trong khối để lắng nghe, trao đổi, phối hợp, đề xuất Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đối thoại giữa ngân hàng với các tổ chức, người dân trong việc tiếp cận nguồn vốn vay; các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực vận tải hành khách; các vấn đề liên quan đến đất đai mở rộng sản xuất…

Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên cập nhật các nghị quyết, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ, của tỉnh có liên quan đến định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chủ động tìm giải pháp khắc phục khó khăn, phục hồi và từng bước đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Kết quả trong năm nhiều doanh nghiệp đã có chuyển biến tốt hơn so với cuối năm 2017; một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa, thay đổi chủ sở hữu đã từng bước ổn định về mặt tổ chức, đề ra được kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp như: Công ty cổ phần khí công nghiệp Ninh Bình, Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông I, Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông II; nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng thị trường, quy mô, địa bàn hoạt động, ngành nghề, tăng cường liên kết, ký kết hợp đồng và triển khai các dự án mới. Điển hình là Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đã triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất, chế biến rau củ quả xuất khẩu với công suất 50.000 tấn năm tại tỉnh Gia Lai; Công ty TNHH xây dựng Việt Thành, các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt, may mặc xuất khẩu như: Công ty cổ phần đầu tư Lam Giang, Công ty cổ phần may xuất khẩu Ninh Bình, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất khẩu Ninh Bình, Công ty cổ phần thương mại đầu tư Tiến Điệp, Công ty cổ phần may 27/7... đã ký kết được nhiều hợp đồng cho cả năm.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên, người lao động vững tâm, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tác phong làm việc, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy viên, đảng viên, kỷ luật của người lao động có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng tổ chức đảng và sự phát triển chung của doanh nghiệp. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2018 của các doanh nghiệp trong Khối ước đạt trên 25.300 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước trên 8.200 tỷ đồng. Hoạt động của các ngân hàng thương mại trong khối cơ bản đáp ứng nhu cầu tín dụng trên địa bàn; tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng và tổ chức tín dụng trong khối tăng 12,2% so với cuối năm 2017; tổng dư nợ cho vay đạt 42.741 tỷ đồng (tăng 11,24% so với cuối năm 2017), tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ khoảng 1,2%. Tổng số lao động của các doanh nghiệp trong Khối hiện có gần 27.000 người. Việc làm, đời sống của người lao động ở phần lớn các doanh nghiệp cơ bản ổn định; thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,4 triệu đồng/tháng. Cấp ủy, các tổ chức đảng trong Khối phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xem xét, giải quyết kịp thời các vấn đề ngay từ cơ sở, không phát sinh vụ việc phức tạp. Nhìn chung các doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, nghĩa vụ thuế với Nhà nước và trách nhiệm với người lao động.

Đào Duy