Gắn các phong trào thi đua với Cuộc vận động làm theo lời Bác.

Nét nổi bật trong các phong trào thi đua của các phòng, ban, đơn vị Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình là gắn với hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Những năm qua, công tác thi đua - khen thưởng tại Bộ CHQS tỉnh luôn được quan tâm, chỉ đạo, phát triển toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, là động lực thúc đẩy các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ CHQS tỉnh đã gắn các phong trào thi đua với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, từ đó có những hành động thiết thực, hiệu quả hưởng ứng các phong trào thi đua. "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Bộ CHQS tỉnh đã triển khai phong trào thi đua Quyết thắng bằng những đợt phát động thi đua cao điểm như: Đợt thi đua "Một tập trung, hai khâu đột phá" phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Có 14/14 đầu mối cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia ký kết giao ước thi đua; phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề "Luyện giỏi, rèn nghiêm, ra quân quyết thắng", tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, chấp hành luật lệ an toàn giao thông; phát động đợt thi đua cao điểm "60 ngày đêm hành động kiểu mẫu"…

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá gần 50 triệu đồng, xây 2 nhà tình nghĩa và tham gia đóng góp xây mới, sửa chữa 16 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng…

Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn huy động lực lượng, phương tiện tham gia ngăn lũ chống tràn trên các tuyến đê Đức Long, Gia Tường (Nho Quan), đập tràn Lạc Khoái (Gia Viễn) trong cơn bão số 5 năm 2007 vừa qua. Đồng thời tổ chức lực lượng khắc phục hậu quả sau lũ, làm sạch môi trường giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Phong trào thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, thúc đẩy phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân khu III làm theo lời Bác Hồ dạy", xây dựng đơn vị quản lý hành chính tốt, bếp nuôi quân giỏi"…, điển hình như hội thi "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp", hội thi "Cán bộ, hội viên phụ nữ giỏi", hội thi "Cải tiến mô hình học cụ huấn luyện"…

Từ những phong trào thi đua được phát động liên tục trong năm với sự tham gia sôi nổi, hào hứng, nhiệt tình, đầy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, góp vào vườn hoa chung trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh lấy cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là tư tưởng chủ đạo trong các phong trào thi đua nên các phong trào thi đua mang tính thiết thực, hiệu quả, thi đua gắn với hành động. Từ đó công tác khen thưởng được tiến hành một cách dân chủ, công khai, chính xác, kịp thời, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ ra sức rèn luyện, phấn đấu phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong mỗi nhiệm vụ được giao.

Quỳnh Thu