Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

Từ ngày 3/6, Báo Ninh Bình điện tử đăng tải Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Báo Ninh Bình điện tử xin trân trọng giới thiệu các nội dung của Dự thảo. Các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân xin gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Ninh Bình, số 16, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình hoặc Hộp thư điện tử: toasoanbnb2010@gmail.com.

(Tiếp theo)

2. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện

2.1. Văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền có nhiều tiến bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/6/2017 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển bền vững, làm cơ sở quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, con người Ninh Bình từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh, bền vững. Hoạt động văn học nghệ thuật được coi trọng.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa đạt được kết quả tích cực, chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật ngày càng được nâng lên. Hết năm 2020, có 89% gia đình văn hóa, 90,6% số thôn, khu dân cư văn hóa; 77,3% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, 97,3% các xã có nhà văn hóa, 93,1% các xã có khu thể thao, 72,8% số thôn, khu dân cư có khu thể thao.

Công tác truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình đã được quan tâm đầu tư và từng bước nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; kịp thời phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện trọng đại của cả nước, của tỉnh, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành, động viên tinh thần và đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Các sự kiện lớn do tỉnh tổ chức: Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình và các sự kiện tổ chức hằng năm như Lễ hội Hoa Lư, tuần du lịch Ninh Bình "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An", các lễ hội truyền thống hướng về cộng đồng, đã tạo khí thế mới trong các phong trào thi đua; góp phần tạo nét văn hóa đặc trưng, quảng bá hình ảnh quê hương, đất và người Ninh Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Quan tâm chỉ đạo phát triển thể dục thể thao cho mọi người, chú trọng giáo dục thể chất trong các trường học, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng đời sống của nhân dân. Tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 30%, tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục thể thao đạt 28%.

Thể thao thành tích cao tiếp tục phát triển; các đoàn vận động viên của tỉnh đã tham gia 160 cuộc thi đấu thể thao đạt 622 huy chương các loại (gồm 119 huy chương quốc tế, 503 huy chương trong nước), với 234 huy chương vàng. Đã tổ chức tốt các giải thi đấu cấp tỉnh, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ VI năm 2018, các giải quốc gia và quốc tế. Cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ hoạt động thể dục thể thao ngày càng hoàn chỉnh; quy mô và chất lượng dịch vụ thể dục thể thao từng bước đáp ứng nhu cầu tập luyện của nhân dân.

2.2. Giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển theo hướng đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên

Giáo dục đào tạo được quan tâm, chú trọng phát triển toàn diện cả quy mô và chất lượng; củng cố chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, duy trì ổn định quy mô ngành, lớp học. Tỷ lệ huy động trẻ đến lớp nhà trẻ đạt 60,2%; trẻ đến lớp mẫu giáo đạt 99,1%; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào lớp 6 đạt 99,9%; tỷ lệ học sinh được tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên đạt 85,4% so với số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

Phương pháp quản lý giáo dục tiếp tục đổi mới theo hướng hiệu quả; thực hiện mạnh việc phân cấp và giao quyền tự chủ cho cơ sở; nâng cao dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường. Chất lượng phổ cập giáo dục các cấp tiếp tục nâng lên; Ninh Bình là tỉnh thứ 3 của cả nước dẫn đầu về công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ngày một nâng lên, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho tỉnh.

Công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng mô hình xã hội học tập ngày càng thu hút sự tham gia của các tầng lớp trong xã hội. Cơ sở vật chất trường lớp ngày càng phát triển theo hướng kiên cố hóa, đồng bộ hóa; hoàn thành việc xây dựng Trường THPT chuyên của tỉnh; số trường học đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ phòng học kiên cố, phòng bộ môn, thư viện đạt chuẩn tăng; 100% số trường học các cấp có phòng ứng dụng công nghệ thông tin kết nối Internet tốc độ cao; trang thiết bị giáo dục đáp ứng ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Tỷ lệ phòng học cao tầng kiên cố 88%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (tăng 3,7% so với năm 2015); số trường đạt chuẩn Quốc gia các cấp học là 451/474 trường, chiếm tỷ lệ 95,1%, vượt mục tiêu Đại hội ở tất cả các cấp học. Tổ chức tốt các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao, điểm trung bình các bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia của tỉnh Ninh Bình liên tục xếp trong các tỉnh dẫn đầu cả nước (các năm 2015, 2016 xếp thứ 4; các năm 2017, 2018, 2019 xếp thứ 3).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 28/12/2016 về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Công tác hướng nghiệp, dạy nghề ngày càng hiệu quả, dần đi vào thực chất; chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, từng bước phát huy vai trò là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mang tính tổng thể, dài hạn, đột phá, tạo điều kiện cơ cấu lại lực lượng lao động theo ngành kinh tế. Tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng lên, đạt 37,6%, trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ 32,1%, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống còn 30,3%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng dần qua các năm, đến hết năm 2020 đạt 68%.

Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từng bước được đổi mới, đã mang lại nhiều kết quả tích cực theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo về chất lượng, theo Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước. Thực hiện hiệu quả chính sách tinh giản biên chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

2.3. Hoạt động khoa học công nghệ có bước đổi mới, đạt được nhiều kết quả; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính

Đã tích cực triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO; các đề tài, dự án có tính ứng dụng cao, được áp dụng rộng rãi vào sản xuất và đời sống, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, góp phần phát triển sản xuất, ổn định thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và nhân dân.

Hoạt động sở hữu trí tuệ, sáng kiến (gồm 13.538 sáng kiến cấp cơ sở và 225 sáng kiến cấp tỉnh) đã làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về tạo lập quản lý, bảo vệ tài sản trí tuệ, thúc đẩy phát triển thương hiệu, nhãn hiệu và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp 190 văn bằng bảo hộ; UBND tỉnh chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm cho 06 sản phẩm "Mật ong Cúc Phương", "Trạch tả Ninh Bình", "Đào phai Tam Điệp", "Chè Trại Quang Sỏi", "Nem chua Yên Mạc" và "Nếp hạt cau Ninh Bình".

Phát triển công nghệ thông tin - truyền thông hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng; kết nối liên thông các hệ thống thông tin, hạ tầng cơ sở dữ liệu của tỉnh, doanh nghiệp; chia sẻ dữ liệu số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, định danh và xác thực điện tử cho cá nhân, tổ chức phục vụ cho đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số.

Xây dựng mạng lưới chia sẻ, phối hợp, hỗ trợ giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng; kế thừa, tích hợp những kết quả trong xây dựng Chính quyền điện tử để phát triển đô thị thông minh theo hướng bền vững phục vụ người dân, xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính, công khai, minh bạch, cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao sự hài lòng của người dân.

2.4. Hiệu quả công tác y tế và chăm sóc sức khỏe có chuyển biến rõ nét, ngày càng đáp ứng yêu cầu của nhân dân

Ngành y tế đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiều chỉ tiêu về lĩnh vực y tế đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra.

Năm 2020, trên 1 vạn dân có 12,4 bác sỹ (mục tiêu 11 bác sỹ), có 40,1 giường bệnh (mục tiêu 28 giường bệnh); tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 12%, mức giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân bình quân hằng năm 0,5% (đạt mục tiêu); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92% dân số vượt cao so với mục tiêu Đại hội (trên 85% dân số), hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt 95,5% vượt mục tiêu Đại hội (đạt 95%).

Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế dân số như: tiêm chủng mở rộng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh truyền nhiễm, vệ sinh môi trường. Đặc biệt năm 2020 đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nâng cao y đức, cải tiến chất lượng bệnh viện; triển khai, ứng dụng có hiệu quả nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Tập trung nguồn lực, tập trung đầu tư đưa Bệnh viện Sản nhi mới đi vào hoạt động từ quý 2 năm 2020. Hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn hệ thống cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 19-NQ/TW. Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp y tế; chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu của tuyến y tế cơ sở. Đến hết năm 2019 đã có 139 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, chiếm 97,2%, vượt mục tiêu Đại hội (đạt 80%).

2.5. An sinh xã hội đảm bảo; giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tốt

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/10/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020, các chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được tập trung triển khai tích cực; đã nâng cao mức hưởng thụ về vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,57%, tỷ lệ hộ cận nghèo 4,07%; dự kiến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo lần lượt giảm xuống dưới 2,0% và 3,0%; đạt mục tiêu theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách của nhà nước; chi trả trợ cấp hằng tháng cho gần 45.000 đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo và người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên. Tích cực huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ đối với gia đình chính sách, người khó khăn.

Từ năm 2017, từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội", đến nay đã huy động trên 110 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh 48 tỷ đồng. Hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 2.096 hộ người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí trên 62,3 tỷ đồng.

Các chương trình, đề án, kế hoạch về giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động, đào tạo nghề cho lao động, nhất là lao động nông thôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu Đại hội; giải quyết việc làm cho trên 102.600 người, vượt 14%, trong đó xuất khẩu lao động 6.252 người, vượt 25%; đã đào tạo nghề cho 86.000 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55%; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 68% (trong đó lao động có việc làm qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ là 28,0%). Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị giảm từ 2,98% năm 2016 xuống còn 1,6% vào năm 2020, vượt mục tiêu Đại hội (mức 2,04%).

(Còn nữa)