Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

Từ ngày 3/6, Báo Ninh Bình điện tử đăng tải Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Báo Ninh Bình điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung của Dự thảo. Các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân xin gửi về: Báo Ninh Bình, số 16, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình hoặc Hộp thư điện tử: toasoanbnb2010@gmail.com.

Bấm vào đây xem toàn văn Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII