Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Kim Sơn

Ngày 3/6, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT& TKCN) tỉnh, Trưởng ban Tiền phương đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2020 tại huyện Kim Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và đại diện lãnh đạo huyện Kim Sơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Kim Sơn

Đoàn công tác kiểm tra tại tuyến đê Bình Minh 2.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn đã đi kiểm tra các kho để vật tư dự trữ phục vụ công tác PCLB của huyện; tuyến đê kè Bình Minh II; công tác chuẩn bị 4 tại chỗ tại 2 xã Kim Hải và Kim Đông.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo huyện Kim Sơn cho biết: Kim Sơn là một trong những địa phương trọng điểm PCLB của tỉnh. Do vậy, UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn bám sát tình hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn để xây dựng phương án ứng phó, xử lý hiệu quả và chính xác.

Bao gồm: phương án bảo vệ trọng điểm các công trình xung yếu, phương án di dân và TKCN vùng bãi bồi ven biển, phương án phòng chống bão mạnh và siêu bão, phương án phòng, chống úng. Công tác "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) cũng đã được chuẩn bị, phân công, bố trí cụ thể.

Huyện Kim Sơn kiến nghị: Tỉnh sớm ban hành quy định về chính sách và các mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh từ nguồn quỹ PCTT của tỉnh; phân bổ thêm nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ PCTT trong nguồn kinh phí thường xuyên để các xã, thị trấn xây dựng và củng cố lực lượng xung kích PCTT cấp xã đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xử lý cấp bách tuyến đê kè Hữu Vạc đoạn Km20+400 đến Km21+000, cống Đồng Cói tại km20+591 trên tuyến đê Hữu Vạc, mặt đê biển Bình Minh II tại một số đoạn trên địa bàn các xã Kim Trung, Kim Hải, Kim Mỹ, Văn Hải và thị trấn Bình Minh. Bổ sung đá dự phòng ở khu vật tư cống Kè Đông; nâng cấp điếm canh đê Xuân Đài tại K71+596 trên tuyến đê Hữu Đáy, xây mới điếm canh đê ở đầu đường BM7 tại K11+130 trên tuyến đê Bình Minh II.

Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của huyện Kim Sơn, các thành viên trong đoàn công tác đã đóng góp, bổ sung phương án PCTT&TKCN của huyện Kim Sơn. Trong đó, lưu ý đến phương án kêu gọi các tàu thuyền đánh bắt ven bờ khi có bão đổ bộ; việc xác định cấp độ bão để đưa ra phương án di dân phù hợp nhất ngay trong giờ đầu. Nhiều ý kiến cũng đề nghị địa phương cần sắp xếp, di chuyển lại các vị trí để vật tư phục vụ công tác PCLB để thuận tiện cho việc vận chuyển.

 

Đoàn công tác kiểm tra

Đoàn công tác kiểm tra kho vật tư dự trữ phòng chống lụt bão của huyện Kim Sơn.

 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của huyện Kim Sơn trong việc triển khai các phương án PCTT&TKCN trên địa bàn.

Đồng chí cũng đề nghị huyện bổ sung các phương án cụ thể để phòng chống bão mạnh, siêu bão, phương án di dân. Ký kết với các doanh nghiệp về việc huy động phương tiện để xử lý các cống dưới đê.

Đối với tuyến đê kè Hữu Vạc chắc chắn không thể thi công trước mùa mưa bão nên địa phương cần quan tâm bổ sung phương án "4 tại chỗ" ngay tại khu vực này để xử lý các vấn đề có thể xảy ra. Huyện cũng phải quan tâm kiểm tra lại công tác "4 tại chỗ", đảm bảo cụ thể, khả thi, nhịp nhàng, thông suốt trước các tình huống cấp bách xảy ra.

Đối với các công trình cụ thể mà huyện kiến nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan tổng hợp, xem xét, tham mưu báo cáo để tỉnh sớm có kế hoạch sửa chữa, xây dựng bổ sung kịp thời, đảm bảo đủ năng lực PCTT trên địa bàn.

Hà Phương, Anh Tuấn