Đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Yên Mô khóa XVIII

Như tin đã đưa, sau gần 3 ngày làm việc (8-10/7) khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, sáng 10/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và tiến hành bế mạc. Dự phiên bế mạc có đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Yên Mô khóa XVIII

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ huyện Yên Mô khóa XVIII.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần, TUV, Bí thư Huyện ủy Yên Mô khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu các đồng chí: Đặng Thái Sơn, Nguyễn Tiến Việt giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ huyện lần thứ nhất cũng đã tiến hành bầu Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Yên Mô, gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Hưng được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi BCH Đảng bộ khóa mới ra mắt đại hội, với tinh thần dân chủ, tập trung, thống nhất, đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII gồm 32 đồng chí (trong đó đại biểu chính thức 30 đồng chí và 2 đại biểu dự khuyết).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025, với 13 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, đáng chú ý là các chỉ tiêu: Phấn đấu đến năm cuối nhiệm kỳ giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 7.597 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010); cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản; Công nghiệp-xây dựng; dịch vụ chiếm tỷ lệ tương ứng (%): 18,9-54,7-26,4; thu nhập bình quân đầu người đến năm cuối nhiệm kỳ theo giá hiện hành đạt 55 tiệu đồng; giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 155 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm cuối nhiệm kỳ (Thuế, phí, lệ phí) đạt 80 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo trong nhiệm kỳ giảm 25% so với số hộ nghèo được công bố; huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt 90%; kết nạp được 150 đảng viên/năm...

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần, Bí thư Huyện ủy Yên Mô khẳng định: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội. Đó là công trình trí tuệ tập thể được xây dựng bằng ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện.

Đồng chí đề nghị, sau Đại hội, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể cần tích cực phát động các phong trào thi đua, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tính tiền phong gương mẫu, đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, nhất là những lĩnh vực, địa bàn có nhiều khó khăn. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đoàn thể và từng cơ quan, đơn vị cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

Trước mắt cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020 của huyện, trọng tâm là: chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thu hồi, đấu giá diện tích đất đặc thù theo tinh thần Nghị quyết số 55, ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Yên Mô, góp phần tăng thu ngân sách cho huyện; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa và công tác phòng chống thiên tai. Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội; phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đinh Ngọc- Thế Minh