Đồng chí Đặng Thái Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 11/8, HĐND huyện Yên Mô khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ 15. Các đồng chí: Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp.

Đồng chí Đặng Thái Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng những đồng chí nhận nhiệm vụ mới và nghỉ chế độ.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid- 19, song với phương châm "chống dịch như chống giặc", Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Mô đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế" đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch. 

Sản xuất nông nghiệp được mùa. Xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu được quan tâm. Đến nay, huyện đã đạt và cơ bản đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM, có 1 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Sản xuất công nghiệp, TTCN được duy trì và có bước phát triển. Kết cấu hạ tầng KT-XH được tăng cường, văn hóa xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. 

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã chủ động triển khai nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra. Các kỳ họp thường kỳ và chuyên đề được tổ chức đảm bảo đúng luật, đổi mới, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. 

Theo đó, HĐND huyện đã tiến hành cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Yên Mô hóa XIII đối với ông Đỗ Trọng Luận do ông Luận được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ. HĐND huyện cũng tiến hành miễn nhiệm các chức danh do HĐND bầu.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả với số phiếu tán thành cao, HĐND huyện đã bầu ông Đặng Thái Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy Yên Mô giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Trong chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Yên Mô đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo của UBND huyện, các Ban của HĐND huyện, báo cáo của các cơ quan tư pháp huyện về tình hình thực hiện nhiêm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian để chất vấn, trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Mai Lan- Trường Giang