Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại huyện Kim Sơn

Ngày 26/4, Đoàn công tác HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Kim Sơn về việc giám sát hoạt động của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết năm 2017. Đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại huyện Kim Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo huyện Kim Sơn báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết năm 2017. Theo đó, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 97,5%. Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND đã bầu ra Thường trực HĐND huyện, phân công nhiệm vụ cho các Ban, các tổ đại biểu của huyện.

Việc tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện đã được thực hiện chủ động, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Việc trả lời chất vấn tại kỳ họp được quan tâm, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu và các cơ quan được chất vấn cũng như chất lượng, hiệu quả của kỳ họp.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết năm 2017, HĐND huyện đã tổ chức tổng số 4 kỳ họp thường lệ; ban hành 38 nghị quyết. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đã thực hiện 19 cuộc giám sát tại 53 đơn vị; tổ chức 27 hội nghị tiếp xúc cử tri; chủ trì tiếp 20 phiên với 143 lượt công dân, tiếp nhận và xem xét 58 đơn thư khiếu nại tố cáo.

Bên cạnh đó, các Ban HĐND huyện chủ động, phối hợp thực hiện tốt các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát; tham mưu những vấn đề có liên quan được xem xét tài các kỳ họp cho Thường trực HĐND huyện. Các tổ đại biểu HĐND huyện thường xuyên theo dõi, giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương, tham gia phối hợp giám sát; tham gia đóng góp vào chương trình, nội dung các kỳ họp...

Tại hội nghị, thành viên đoàn công tác cùng lãnh đạo huyện Kim Sơn đã trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ một số nội dung trong báo cáo.

Phát biểu tại hội nghị, cùng với việc đánh giá cao những kết quả hoạt động của HĐND huyện Kim Sơn, đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với tư cách là cơ quan quyền lực Nhà nước và cơ quan đại diện của nhân dân ở địa phương, HĐND các cấp của huyện Kim Sơn đã hoạt động có hiệu quả.

Trong đó, bộ máy chuyên trách của HĐND các cấp đã được tăng cường; nội dung, chất lượng các kỳ họp được nâng lên; việc chất vấn và trả lời chất vấn được cải tiến. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa HĐND với Ủy ban MTTQVN huyện ngày càng chặt chẽ, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự của địa phương.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề ra một số giải pháp như: Tiếp tục nâng cao chất lượng đại biểu HĐND, tự mỗi đại biểu phải nhìn nhận rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân, tự giác học tập, rèn luyện; HĐND các cấp của huyện Kim Sơn phải tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp thông qua việc chuẩn bị báo cáo kết quả công tác đầy đủ và khách quan, cải tiến việc chất vấn và trả lời chất vấn; Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và tài chính để HĐND các cấp hoạt động hiệu quả.

Đồng chí cũng yêu cầu, mỗi năm, HĐND huyện Kim Sơn phải tổ chức một cuộc giám sát theo chuyên đề, đẩy mạnh việc giám sát của các ban, các tổ và chú trọng hơn nữa đến công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND huyện Kim Sơn tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý của các đại biểu dự hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh.

Thái Học - Anh Tuấn