Đơn vị dẫn đầu khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã

Do đặc điểm của một huyện miền núi với điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi nên Nho Quan vẫn là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh Ninh Bình.

Đơn vị dẫn đầu khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã

Thị trấn Nho Quan đang từng ngày khởi sắc. Ảnh: Hoàng Anh.

Vượt lên khó khăn của điều kiện tự nhiên, thời tiết khắc nghiệt, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, những năm qua Nho Quan có sự đổi mới theo hướng tích cực: Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, sản lượng lương thực hàng năm đạt cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm…

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời căn dặn của Người "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…", dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Nho Quan đã phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn địa bàn với tinh thần đoàn kết, phát huy tính tự lực, tự cường, tích cực khai thác những thuận lợi, kiên trì vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội …

Trong sản xuất nông nghiệp, khắc phục những khó khăn do mưa lũ, thời tiết xấu ảnh hưởng đến sản xuất, Nho Quan đã chỉ đạo quyết liệt việc phòng, chống rét cho mạ, lúa, hoa màu, huy động tối đa các nguồn lực của địa phương để hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do thời tiết gây ra. Bên cạnh đó, huyện còn kịp thời điều chỉnh quy hoạch với phương châm thâm canh tăng vụ, tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, đưa các ứng dụng, tiến bộ KHKT vào sản xuất…

Đặc biệt, nét nổi bật trong sản xuất nông nghiệp năm 2008 là huyện đã mạnh dạn đưa giống lúa cao sản vào canh tác thí điểm, bước đầu đạt hiệu quả cao, góp phần đưa kết quả sản xuất nông nghiệp trong năm cao nhất từ trước đến nay: Diện tích gieo trồng tăng 146 ha, năng suất lúa bình quân 1 vụ đạt 54,8 tạ/ha, tăng 6,12 tạ/ha so với năm 2007, sản lượng lương thực cả năm đạt 81.480 tấn, đạt 113% kế hoạch, tăng 7.388 tấn so với năm 2007…

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, TTCN đã có bước phát triển thông qua phong trào thi đua đa dạng hóa các ngành nghề nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH-HĐH và được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo đúng hướng. Các sản phẩm như: Than, đá nghiền, đá khai thác, gạch đất nung, nước khoáng, tinh bột sắn… của các doanh nghiệp, tổ hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã có mặt ở nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh, không chỉ đem lại giá trị kinh tế cho nguồn thu của địa phương mà còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn.

Cùng với việc quan tâm thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ hợp sản xuất, kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng được huyện quan tâm và chú trọng. Nguồn vốn xây dựng cơ bản trong năm tăng 46,3% so với năm 2007, trong đó tập trung vào các công trình trọng điểm như: Đường núi chùa Bái Đính - Cúc Phương, đê Năm Căn, Nhà máy xi măng Phú Sơn, các trường học, trụ sở làm việc UBND các xã, các tuyến đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn…

Bên cạnh việc phát động phong trào thi đua, Nho Quan còn quan tâm thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng thể chế và kiện toàn tổ chức, đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng để công tác này đi vào nền nếp tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, thực sự phát huy tác dụng, hiệu quả, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

Từ năm 2005 đến nay, Nho Quan là địa phương đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều thực hiện đạt và vượt đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 17,17% năm 2007 xuống còn 13,13% năm 2008, bình quân doanh thu trên 1 ha canh tác đạt 43,6 triệu đồng/ha, tăng 13,9 triệu đồng/ha so với năm 2007, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,96%, tăng so với năm 2007 là 2,49%... Năm 2008, Nho Quan được các đơn vị trong khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã suy tôn là đơn vị dẫn đầu. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện vinh dự được Chính phủ tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Lý Nhân