Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện

Nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện có những khó khăn, thách thức tác động rất lớn, song do thường xuyên được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh đã phát huy truyền thống anh hùng của BĐBP Việt Nam, truyền thống của BĐBP tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện

Đồng chí Thượng tá Đỗ Vĩnh Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Kim Sơn. Ảnh: Quốc Việt

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh đã quán triệt, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, đối ngoại và nhiệm vụ công tác biên phòng; trọng tâm là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. 

Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, đối sách về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh, kết hợp với xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ, không để các thế lực phản động, thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá, giữ vững ổn định ở khu vực biên giới biển, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân ở khu vực biên giới biển ghi nhận, đánh giá cao.

BĐBP tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ địa bàn, biên giới; chủ động phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng giải quyết, xử lý tốt các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên khu vực biên giới biển. Trong 5 năm qua, BĐBP tỉnh đã tổ chức trên 5.000 tổ tuần tra với hơn 15.500 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; kiểm soát 12.649 lượt phương tiện với 75.501 thuyền viên và 8.786.809,38 tấn hàng hóa các loại. 

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan nắm chắc tình hình trên biển, xây dựng kế hoạch phối hợp hiệp đồng, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các phương tiện đánh bắt xa bờ và ngư dân tăng cường các hoạt động khẳng định chủ quyền biển đảo, đồng thời thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác, khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra. Đã điều động 482 lượt phương tiện/1.584 lượt cán bộ, chiến sỹ, kêu gọi 1.996 lượt phương tiện/2.292 ngư dân, 12.028 lao động, di dời 1.489 hộ/2.198 khẩu vào nơi tránh trú bão an toàn; cứu nạn 8 vụ/6 phương tiện/23 người.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Đảng ủy BĐBP tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho nhân dân về pháp luật, các quy chế, quy định về biên giới biển, đảo; tham gia củng cố chính trị cơ sở, phong trào quần chúng ở địa phương gắn với phát triển KT-XH và xây dựng nông thôn mới trên tuyến biên giới biển của tỉnh; thực hiện có hiệu quả Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình, phong trào, mô hình tham gia phát triển KT-XH, giảm nghèo ở khu vực biên giới biển; tiêu biểu là:  "Xóm tự quản về an ninh trật tự", "Tổ tàu thuyền an toàn", "Tổ an ninh tự quản", "Con nuôi đồn biên phòng", "Tay kéo biên phòng", chương trình "Nâng bước em đến trường", "Phong trào BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới". Hằng năm, tham mưu tổ chức tốt các hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân. Qua đó củng cố lòng tin của nhân dân trên khu vực biên giới biển đối với BĐBP, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và nền biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc...

Về công tác xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy BĐBP và Tỉnh ủy Ninh Bình về công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". 

Chủ động đấu tranh, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng bảo đảm số lượng, chất lượng, nhất là ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. 

Kết quả đánh giá chất lượng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng hằng năm có trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng, tổ chức kết nạp 35 đảng viên. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, bảo đảm đúng nguyên tắc, chặt chẽ về quy trình. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức kiểm tra 53 lượt tổ chức đảng, 317 lượt đảng viên; giám sát 13 lượt tổ chức đảng, 35 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát  đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Một điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, đó là Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo tích cực đổi mới, xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, sâu sát cơ sở; đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. 

Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết, kết luận theo hướng ngắn gọn, bảo đảm lãnh đạo toàn diện, tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục tình trạng thiếu tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng...

Vì vậy, những năm qua, các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nội bộ đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ BĐBP tỉnh xác định phương hướng, mục tiêu cơ bản đó là: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP trong tình hình mới; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai đồng bộ, toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác biên phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ngành và địa phương tổ chức xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển gắn với phát triển kinh tế, xã hội ven biển; đấu tranh phòng chống "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm; xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn khi tham gia giao thông. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, an ninh biên giới vùng biển. Đặc biệt là tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. 

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong Đảng bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, chấp hành nghiêm chế độ báo cáo và kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương, giải pháp xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh toàn diện, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh.

Lãnh đạo đổi mới toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; làm tốt công tác đảm bảo tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế đảm bảo tinh, gọn, mạnh, sát chức năng, nhiệm vụ... Qua đó nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ huyện ở khu vực biên giới biển; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn đóng quân và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự ATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. 

Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất, đạo đức và uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Tích cực đổi mới, xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết, kết luận theo hướng ngắn gọn, bảo đảm lãnh đạo toàn diện, tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Đỗ Vĩnh Thăng 
(Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh)