Doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng làm từ thiện

Doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng (Thị xã Tam Điệp) vừa trao trên 30 xuất học bổng, mỗi suất 1sổ tiết kiệm trị giá 200.000 đ/tháng/người cho các em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn thị xã.

Vic tài tr hc bng cho các trường hp này s được duy trì đến khi các em đủ 18 tui.

Trong thi gian qua, doanh nghip Việt Thắng đã trích 500 triu đồng t li nhun để giúp đỡ 200 triệu đồng cho ph n trong doanh nghip có hoàn cnh khó khăn, ng h các cháu vượt khó vươn lên trong hc tp 100 triu đồng và tiếp tc kho sát để xây dng 10 ngôi nhà tình nghĩa, mi ngôi nhà tr giá 20 triu đồng.

Hoàng Tâm

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện