Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc tại Ninh Bình

Chiều 13/12, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Ninh Bình.

Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc tại Ninh Bình

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt với đoàn về kết quả công tác PCTN 11 tháng đầu năm 2019 của tỉnh.

Theo đó, trong 11 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác PCTN.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, giám sát về công tác PCTN. Đồng thời cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch các hoạt động công vụ; xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, Tỉnh ủy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng "tham nhũng vặt", nhất là đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư... Đến nay tỉnh đã có 100% cơ quan, đơn vị xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, 100% cơ quan hành chính các cấp thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nghiêm túc góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Bên cạnh đó, vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể CTXH, các cơ quan báo chí, thông tấn xã cũng không ngừng được nâng cao.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, thành tra, kiểm toán của các cơ quan Trung ương.

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả cũng như một số điểm còn hạn chế trong việc triển khai công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN đã khẳng định: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Ninh Bình đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đẩy mạnh công tác đấu tranh PCTN và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện với tinh thần kiên quyết, kiên trì, nỗ lực quyết tâm cao, do đó, cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN.

Tiếp tục tăng cường vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo công tác PCTN, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện thể chế về quản lý KT-XH; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động công vụ. Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, quản lý tài chính, ngân sách.

Đặc biệt quan tâm coi trọng công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát nội bộ, kiên quyết xử lý khi có sai phạm…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến trao đổi, góp ý sát sao, thiết thực của đoàn kiểm tra. Những ý kiến này sẽ được tỉnh tiếp thu đầy đủ nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác PCTN trên địa bàn trong thời gian tới.

Đào Duy- Đức Lam