Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc tại Sở Du lịch

Ngày 10/5, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Du lịch. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Du lịch và các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Du lịch.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc tại Sở Du lịch

Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Những năm qua, Sở Du lịch đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện về quản lý du lịch: điều chỉnh, bổ sung, lập quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch chùa Bái Đính, hồ Đồng Chương và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan.

Từ năm 2010 đến năm 2018, Sở được giao triển khai 6 dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các khu du lịch. Sở Du lịch chú trọng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về du lịch và quảng bá, xúc tiến hình ảnh điểm đến, góp phần đưa hình ảnh Ninh Bình lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều chuyên trang du lịch trong nước và quốc tế uy tín đã bình chọn Ninh Bình với nhiều kỷ lục ấn tượng.

Trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch, Sở Du lịch đã chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đa dạng các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; phối hợp điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch, việc quản lý tài nguyên; quản lý cơ sở lưu trú, kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm trong việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, văn hóa văn minh trong hoạt động đón tiếp du khách.

Giai đoạn 2010- 2018, ngành du lịch Ninh Bình đã có sự bứt phá, tạo được điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam: Năm 2010, tổng số khách đến thăm quan du lịch Ninh Bình đạt 3,1 triệu lượt khách, đến năm 2018 đạt 7,38 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân năm đạt 12%, trong đó khách quốc tế tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 4,5 %. Năm 2010, tổng thu từ du lịch mới đạt 551 tỷ đồng, đến năm 2018 đạt 3.213 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 25,4%. Lực lượng lao động từ 8.550 người (năm 2010) tăng lên 21.100 lao động (năm 2018).

Buổi giám sát nhận được sự trao đổi, đóng góp của các đại biểu làm rõ một số bất cập, khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch, giái pháp quản lý các cơ sở lưu trú trong vùng Di sản Tràng An, bàn giải pháp quản lý khu du lịch sinh thái Vân Long tốt hơn và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả của Sở Du lịch trong thời gian qua. Để góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển hơn nữa, trong đó chú trọng đến giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Sở Du lịch cần chủ động phối hợp, tham mưu với các cấp, ngành để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, tâm linh.

Tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị của Di sản trong phát triển du lịch; kêu gọi nguồn lực xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch; tham mưu, đề xuất các cấp, ngành có phương án giải quyết phù hợp vấn đề còn tồn tại về giá vé và phí dịch vụ tham quan du lịch;

Phối hợp đẩy nhanh các dự án liên quan đến du lịch để góp phần hoàn thiện các chuỗi dịch vụ; quan tâm đến phát triển các sản phẩm du lịch; đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp, tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ du lịch...góp phần đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Về các kiến nghị, đề xuất của Sở, đoàn giám sát của HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo trình HĐND tỉnh, có ý kiến đề nghị các sở, ngành có liên quan tích cực phối hợp thực hiện trong thời gian tới.

Minh Đường- Anh Tuấn

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện