Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại BHXH tỉnh

Sáng 15/11, Đoàn giám sát số 1024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí lãnh đạo BHXH tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại BHXH tỉnh

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí lãnh đạo BHXH tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết số 28. 

Theo đó, trong thời gian qua, công tác quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá Nghị quyết số 28 được Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; đa dạng hóa các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao tỷ lệ số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cũng như ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. 

Đến hết tháng 9/2023, số người tham gia BHXH tự nguyện là trên 17.800 người (tăng 32,6% so với năm 2020); tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện đạt 3,38%, vượt mục tiêu đề ra. 

Thông qua công tác phối hợp, việc phát triển người lao động tham gia BHXH được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, từ năm 2019 đến nay, bình quân mỗi năm phát triển tăng 372 đơn vị, với số lao động tăng trung bình 2.718 lao động.

BHXH tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, đổi mới tác phong làm việc theo hướng phục vụ tốt nhất người tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm. 

Đến nay, toàn tỉnh có trên 3.600 đơn vị sử dụng lao động đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, đạt trên 93%; tỷ lệ hồ sơ giao dịch điện tử hàng tháng đạt trên 94%. 

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức việc đăng ký tham gia, thu, nộp, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia thụ hưởng đảm bảo kịp thời, đúng quy định, góp phần củng cố, tạo thêm niềm tin vững chắc của người dân, người lao động đối với chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta…

Đối với cá nhân các đồng chí lãnh đạo BHXH đã luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Cá nhân các đồng chí lãnh đạo BHXH tỉnh cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo BHXH tỉnh thường xuyên tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chế độ BHXH, BHYT đảm bảo sát với chức năng, nhiệm vụ. Chủ động đề xuất và có nhiều giải pháp đổi mới, đột phá, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong công tác cải cách chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp cụ thể nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 trong thời gian tới.

Giám sát thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Đồng chí Bùi Mai Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận hội nghị.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Mai Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí lãnh đạo BHXH tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. 

Đồng chí nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí lãnh đạo BHXH tỉnh đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực, chủ động trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 28 đạt kết quả tốt theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, đúng với các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp đề ra trong Nghị quyết. 

Trong quá trình tham mưu và triển khai Nghị quyết đã bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết 28 cũng như các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện cải cách chính sách BHXH. 

Đa dạng hóa các giải pháp, hình thức thực hiện nhằm nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. 

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và BHXH cấp huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đã chỉ đạo tổ chức thực hiện đăng ký tham gia, thu nộp, giải quyết, chi trả các chế độ cho người tham gia thụ hưởng đảm bảo kịp thời, chính xác. Công tác chuyển đổi số thực hiện tốt, từ đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh…

Đối với các ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc, Đoàn giám sát sẽ tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa trong dự thảo báo cáo để sớm hoàn thiện, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hồng Vân- Minh Quang