Điều kiện khi thi công công trình trên đường bộ

Một số bạn đọc có thư hỏi: Xin cho biết những điều kiện thi công công trình trên đường bộ đang khai thác?

Điều kiện khi thi công công trình trên đường bộ

(Ảnh minh họa).

Trả lời: Thi công công trình trên đường bộ đang khai thác chỉ được tiến hành khi có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện theo đúng nội dung của giấy phép và quy định của pháp luật về xây dựng.  Trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải bố trí biển báo hiệu, rào chắn tạm thời  tại nơi thi công và thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Thi công công trình trên đường đô thị phải tuân thủ các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 47 Luật Giao thông đường bộ và các quy định sau: Chỉ được đào đường để sửa chữa công trình hoặc xây dựng mới hầm kỹ thuật dọc theo đường hoặc ngang qua đường nhưng phải có kế hoạch hàng năm thống nhất trước với cơ quan quản lý đường bộ, trừ trường hợp có sự cố đột xuất;

Phải có phương án thi công và thời gian thi công thích hợp với đặc điểm từng đường phố để không gây ùn tắc giao thông; khi thi công xong phải hoàn trả phần đường theo nguyên  trạng; đối với công trình ngầm phải lập hồ sơ hoàn công và chuyển cho cơ quan quản lý đường bộ.

Đơn vị thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

BNB