Diễn văn bế mạc kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 6/12, kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XIV bế mạc sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm. Báo Ninh Bình xin giới thiệu toàn văn Diễn văn bế mạc kỳ họp do đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày.

Diễn văn bế mạc kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XIV

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày diễn văn bế mạc kỳ họp.

Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh!

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 15 với nhiều nội dung quan trọng.

HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, qua đó, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để kinh tế của tỉnh đạt được những kết quả tích cực:

Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2019 đạt 10,02%; thu ngân sách nhà nước đạt 15.280 tỷ đồng tăng 19,5% so với năm 2018; số khách tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đạt 7,65 triệu lượt khách; toàn tỉnh có 101/118 xã (chiếm 85,6% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Hoa Lư, Yên Khánh), thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. HĐND tỉnh đã thẳng thắn phân tích, chỉ rõ những khó khăn, thách thức, những bất cập, yếu kém của nền kinh tế và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tổ, thảo luận tại Hội trường; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành. Không khí thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn thẳng thắn với tinh thần xây dựng cao, thể hiện trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, của người chất vấn và người được chất vấn. HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận các tờ trình, đề án và biểu quyết thông qua 22 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo điều hành thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần vào thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; đồng thời sẽ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng: tiến hành Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Năm du lịch Quốc gia 2020 Hoa Lư - Ninh Bình.

Vì vậy, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm, hiệp lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, toàn dân, toàn quân để hoàn thành tốt khối lượng lớn các yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2020.

Đề nghị các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh. Các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri và Nhân dân trong tỉnh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, nghiên cứu tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh kịp thời những kiến nghị với HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan; tích cực chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu !

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Kết quả kỳ họp tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ 2016-2021.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đã dành thời gian tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, đóng góp ý kiến cho hoạt động của HĐND tỉnh; cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; xin hoan nghênh và cảm ơn sự quan tâm theo dõi cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri; cảm ơn sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các vị đại biểu, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Chuẩn bị bước sang năm mới 2020 và đón xuân Canh Tý, kính chúc quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trần Hồng Quảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh