Điện lực Kim Sơn, Yên Mô tổ chức hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2019

Sáng 3/12, Điện lực Kim Sơn đã tổ chức hội nghị tri ân khách hàng năm 2019. Tới dự có: Lãnh đạo Công ty điện lực Ninh Bình; huyện Kim Sơn; các xã trên địa bàn và các khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng.

Điện lực Kim Sơn, Yên Mô tổ chức hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2019

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trường Giang

Theo báo cáo của Điện lực Kim Sơn, năm 2019, đơn vị đã thực hiện khá tốt các chỉ tiêu, kế hoạch của Công ty giao: Điện thương phẩm đạt 123,9 triệu kWh, tăng 0,02 % so với năm trước; doanh thu 228,5 tỷ đồng, tăng 2,8% so với kế hoạch được giao...Cũng trong năm 2019, Điện lực Kim Sơn đã thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, điều độ vận hành, rà soát, củng cố nâng cao năng lực lưới điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Điện lực Kim Sơn đã được quan tâm đầu tư 7 trạm biến áp mới cùng đường dây và nhiều hạng mục sửa chữa khác. Với việc đầu tư nâng cao năng lực lưới điện trong thời gian qua đã góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện liên tục ổn định và đáp ứng tối đa nhu cầu về nguồn cho phụ tải trong huyện.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho các khách hàng là các doanh nghiệp,UBND các xã tham gia đóng góp ý kiến…Ý kiến của các đại biểu cũng đã cho thấy vị tri, vai trò của ngành điện trong phát triển kinh tế xã hội; tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, công nhân viên trong ngành điện; nhu cầu dùng điện của khách hàng… trên cơ sở đó tăng cường sự phối hợp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kinh doanh điện năng năm 2020; trong đó, chú trọng phương thức vận hành điện tối ưu, phối hợp kiểm tra, sửa chữa, thí nghiệm thiết bị điện với lịch cắt điện của ngành điện; công tác thu nộp tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian; công tác phát triển khách hàng mới…Điện lực Kim Sơn mong muốn nhận được những góp ý, xây dựng của khách hàng; đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn, trở ngại khách quan mà ngành điện gặp phải.

* Ngày 3/12, Điện lực Yên Mô tổ chức hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, lãnh đạo huyện Yên Mô và gần 80 đại biểu đại diện cho các khách hàng sử dụng điện tiêu biểu của các xã, thị trấn thuộc Điện lực Yên Mô quản lý.

Các

Các đại biểu dự hội nghị.

Điện lực Yên Mô đang quản lý, vận hành và kinh doanh bán điện cho 17 xã, thị trấn trên địa bàn Yên Mô. Trong năm 2019, Điện lực Yên Mô đã quan tâm, đầu tư xây dựng mới 16 trạm biến áp, nâng công suất 2 trạm biến áp, xây mới và cải tạo 5,5 km đường dây trung thế và 26,8 km đường dây hạ thế nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ cung cấp điện. Đơn vị phối hợp với các ban, ngành trong huyện thực hiện di chuyển các tuyến đường điện phục vụ làm đường thuộc dự án nông thôn mới tại các xã Khánh Dương, Khánh Thượng, Yên Thành, Yên Mỹ và Yên Từ. Với sự nỗ lực tập trung đầu tư nâng cao năng lực lưới điện, Điện lực Yên Mô đã góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, đáp ứng đủ điện phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và các nhiệm vụ chính trị - xã hội của huyện.

Sản lượng điện thương phẩm 11 tháng năm 2019 của đơn vị đạt trên 94 triệu KWh, doanh thu tiền điện đạt trên 174 tỷ đồng. Điện lực cũng đã cơ bản làm tốt công tác dịch vụ khách hàng, triển khai thu thập số điện thoại của khách hàng và thực hiện nhắn tin thông báo tiền điện, thông báo cắt điện; triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng dịch vụ cấp điện cho các khách hàng thông qua việc cải cách thủ tục hành chính trong lắp đặt công tơ và giao dịch mua bán điện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình kinh doanh và giao dịch với khách hàng...

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Điện lực Yên Mô giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của khách hàng tiêu thụ điện, chủ yếu tập trung vào vấn đề chủ động thông báo lịch cắt điện, các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn điện, đầu tư phát triển lưới điện nông thôn trong những năm tiếp theo.

Đinh Chúc - Hồng Giang

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện