Diễn đàn thanh niên TP Ninh Bình với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày 8/5, tại UBND phường Thanh Bình, Thành đoàn Ninh Bình tổ chức diễn đàn "Thanh niên thành phố Ninh Bình với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021". Đây là hoạt động được Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức với sự tham gia của hơn 150 đoàn viên, thanh niên trẻ trên địa bàn thành phố là cử tri trẻ lần đầu đi bỏ phiếu.

Tham dự diễn đàn, các đoàn viên, thanh niên được tìm hiểu về những nét chính về bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 như: Ý nghĩa và số lượng đại biểu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; trách nhiệm của địa phương, quyền và trách nhiệm của cử tri trong cuộc bầu cử; các quy định về tiêu chuẩn ứng cử viên của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; quy trình của ngày bầu cử....

Đồng thời các đoàn viên, thanh niên trẻ còn được thông tin về các họa động của tuổi trẻ toàn tỉnh trong việc tham gia tuyên truyền bầu cử; số lượng đoàn viên, thanh niên của tỉnh tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp...

Diễn đàn được tổ chức là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 để mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong tỉnh nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời khơi dậy tính chủ động, tích cực để cử tri phát huy quyền, nghĩa vụ của công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Hồng Giang

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện