Điểm sáng trong thành lập tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Tại không ít địa phương, việc thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã và đang là câu chuyện thời sự với nhiều khó khăn, vướng mắc. Song, ở Yên Mô, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy và quyết tâm cao của những người đứng đầu cấp ủy các cấp, những khó khăn trong thành lập tổ chức đảng ở các doanh nghiệp từng bước được tháo gỡ. Nhiều doanh nghiệp thành lập được tổ chức đảng đi vào hoạt động nền nếp tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Điểm sáng trong thành lập tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Xây dựng Xuân Bá. Ảnh: Trường Giang

Từ những khó khăn

Đồng chí Phạm Văn Thi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Mô cho biết: Trước đây, công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện Yên Mô gặp không ít khó khăn, do các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng, đoàn thể. Toàn huyện hiện có 168 doanh nghiệp, trong đó có 50 doanh nghiệp thành lập theo luật HTX, 57 doanh nghiệp tư nhân, 58 công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân; 3 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh gặp khó, một số chủ doanh nghiệp mải tập trung cho phát triển thị trường, đầu tư kinh doanh nên chưa chú trọng đến việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể. 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến công tác này, nên việc tuyên truyền, vận động chưa sâu rộng, thiếu tập trung chỉ đạo và chưa có những biện pháp cụ thể để thực hiện. Việc tiếp cận chủ doanh nghiệp gặp khó khăn do nhiều chủ doanh nghiệp né tránh; vẫn còn một bộ phận công nhân, người lao động chưa giác ngộ về chính trị, làm việc với cường độ cao nên không có thời gian tham gia các hoạt động đoàn thể... Tất cả điều này khiến cho tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn rất thấp. Những nơi nếu có thành lập được tổ chức đảng thì nội dung và phương thức hoạt động còn lúng túng; chất lượng sinh hoạt còn hạn chế, chưa thực sự tạo sức lan tỏa đối với các doanh nghiệp khác. 

Đến cách làm sáng tạo, hiệu quả

Với phương châm "ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức đảng", công tác thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đây cũng là một trong 7 chương trình công tác trọng tâm mà BCH Đảng bộ huyện khóa XVII đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, hằng năm, Huyện ủy đều giao chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên cho các cấp ủy trực thuộc.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020", Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát; nắm chắc tình hình doanh nghiệp, chú trọng vận động chủ doanh nghiệp tham gia và ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các ngành, các cấp đã thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên doanh nghiệp, tạo điều kiện để người lao động và người sử dụng lao động hiểu biết, tin tưởng và hợp tác cùng nhau... Cũng thông qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo huyện, đại diện các doanh nghiệp có điều kiện được chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các kiến nghị. Với phương châm "đồng hành cùng doanh nghiệp", những kiến nghị của doanh nghiệp được huyện tiếp thu, có giải pháp giải quyết kịp thời đã giúp nhiều chủ doanh nghiệp có cách nhìn, đánh giá cao về vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. 

Từ sự chỉ đạo tích cực, tập trung của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, từ năm 2014 đến nay, huyện Yên Mô đã thành lập mới 14 công đoàn cơ sở và tổ chức đoàn thanh niên với trên 4.400 đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên tại các doanh nghiệp. Từ năm 2017 đến nay, huyện Yên Mô đã thành lập được 9 tổ chức chính trị- xã hội và thành lập được 3 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong đó có 2 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã (Chi bộ Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Tiến Dũng tại xã Yên Lâm, Chi bộ Công ty TNHH xây dựng Xuân Bá tại xã Yên Thành); 1 chi bộ trực thuộc Huyện ủy, đó là chi bộ Hội Doanh nghiệp huyện Yên Mô. 

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Mô nhận định: Sau khi được thành lập, các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò quy tụ, lãnh đạo quần chúng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đa số đảng viên, đoàn viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác, nhiều đảng viên được bố trí đảm nhận nhiệm vụ cao trong doanh nghiệp, đồng thời góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, đảm bảo tính kế thừa và phát triển của Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Thực tế cho thấy, sau khi được thành lập, tổ chức đảng đã là cầu nối quan trọng giúp chủ sử dụng lao động và người lao động hiểu nhau hơn, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ. Đồng chí Mai Văn Tùng, Bí thư chi bộ Hội Doanh nghiệp huyện Yên Mô cho biết: Cuối năm 2019, Chi bộ Hội Doanh nghiệp huyện Yên Mô được thành lập, gồm 7 đảng viên. Việc thành lập Chi bộ đánh dấu bước phát triển mới của Hội Doanh nghiệp huyện, đóng vai trò hạt nhân trực tiếp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động tại các doanh nghiệp chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững. Đến nay, chi bộ đã phát triển được thêm 1 đảng viên và hiện đã giới thiệu 2 quần chúng ưu tú là chủ doanh nghiệp đi học cảm tình đảng, như vậy đến cuối năm 2020, chi bộ sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn chi bộ lên 10 đồng chí.

Kết quả của việc thành lập được tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện Yên Mô thời gian qua cho thấy sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, Yên Mô được Tỉnh ủy đánh giá cao, trở thành "điểm sáng" trong công tác vận động, thành lập tổ chức đảng ở doanh nghiệp ngoài nhà nước. "Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cùng với việc tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đảng, huyện Yên Mô tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động để từng bước làm cho các đảng bộ, chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp"- Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Mô cho biết thêm.

Mai Lan