Để Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hàng năm đã trở thành sự kiện chính trị- pháp lý có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội nhằm tôn vinh Hiếp pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Ninh Bình, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, phó Giám đốc Sở Tư pháp cho rằng cần phải có những việc làm cụ thể, thiết thực hơn để hưởng ứng ngày này.

Để Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Đội tuyển huyện Kim Sơn tại Hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh năm 2023. Ảnh: Minh Đường

Phóng viên: Xin đồng chí có thể cho biết ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam 9/11! 

Đồng chí (Đ/c) Phạm Mạnh Hùng: Theo Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 9/11 cũng là ngày bản Hiến pháp đầu tiên được thông qua - Hiến pháp 1946. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, được coi là điểm mốc, nhắc nhở, giáo dục người dân để không chỉ là một ngày, mà tất cả các ngày trong năm mọi tổ chức, cá nhân cần phải tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật. Qua đó, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa xã hội sâu sắc. 

Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời nhìn nhận lại những mặt còn hạn chế, tồn tại để hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp trong thời gian tới. 

Phóng viên: Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp, các ngành, các địa phương hưởng ứng tích cực với nhiều hoạt động thiết thực. Đồng chí đánh giá thế nào về kết quả công tác này trên địa bàn tỉnh thời gian qua? 

Đ/c Phạm Mạnh Hùng: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, hàng năm Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, nhằm hưởng ứng, triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở gắn với việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân. 

Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, cấp tỉnh đã tổ chức thành công nhiều hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tiêu biểu như: Hội thi Hòa giải viên giỏi; Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015...; Công an tỉnh tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 12-NQ/ TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" với 2.800 lượt dự thi; Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số trên mạng internet với 11.725 lượt dự thi… 

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Ngày Pháp luật lồng ghép với phổ biến giáo dục pháp luật tới các tầng lớp Nhân dân. 

Hàng năm, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tập trung tổ chức trong tháng cao điểm (từ ngày 10/10 -10/11) với nhiều hoạt động cụ thể. Riêng trong dịp này năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức được 110 hội nghị chuyên đề, lồng ghép, tọa đàm, diễn đàn, giao lưu, học tập, sinh hoạt câu lạc bộ cho 9.844 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên và Nhân dân; căng treo 2.787 băng-rôn, pano, khẩu hiệu; phát, đăng tải 1.690 tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị cũng như tuyên truyền các văn bản pháp luật trên trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh các cấp... 

Với việc hưởng ứng triển khai linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, Ngày Pháp luật đang dần thấm sâu vào các hoạt động của đời sống xã hội, đã và đang trở thành sự kiện chính trị - pháp lý, nét văn hóa trong đời sống tinh thần của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Để Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng
Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh hỗ trợ, tư vấn trợ giúp pháp lý cho người dân trên địa bàn xã Thạch Bình (Nho Quan). Ảnh: Kiều Ân

 

Phóng viên: Thực tế cho thấy, tại một số địa phương, việc hưởng ứng và triển khai Ngày Pháp luật vẫn còn mờ nhạt, chưa đạt hiệu quả cao. Vậy theo đồng chí nguyên nhân do đâu? 

Đ/c Phạm Mạnh Hùng: Qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy ở một số đơn vị, địa phương tổ chức Ngày Pháp luật còn mang tính hình thức, chưa có nhiều hoạt động thiết thực, đổi mới, đa dạng, thiếu hấp dẫn… nên hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân chính là do cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm, sâu sát việc tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, công tác tham mưu còn thiếu tính chủ động, sáng tạo. 

Phóng viên: Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023, tỉnh ta sẽ tập trung thực hiện các hoạt động cụ thể nào, thưa đồng chí? 

Đ/c Phạm Mạnh Hùng: Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 có chủ đề "Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông, phản ánh chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam". 

Để Ngày Pháp luật đạt được mục đích đề ra, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động cần thiết thực, gắn với hoạt động cụ thể trong xây dựng, tổ chức thi hành và bảo vệ pháp luật theo định hướng lấy người dân làm trung tâm, hướng về cơ sở. 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung vào 2 tháng (tháng 10, 11/2023), cao điểm từ ngày 1/11 đến 9/11/2023. Nội dung hưởng ứng tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về: phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quốc phòng và an ninh; phòng, chống tội phạm; dân chủở cơ sở; dịch bệnh, thiên tai; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. 

Tăng cường công tác truyền thông về việc triển khai, thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 -2027" trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các dự án Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. 

Đồng thời thực hiện truyền thông về dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật. 

Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV. Truyền thông, thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; xây dựng và thực hiện các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả… 

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí! 

Ân Nghĩa (thực hiện)