Đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, ý chí, quyết tâm, tinh thần hăng hái thi đua của cán bộ, chiến sỹ, nhất là đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác hậu cần, phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" của LLVT tỉnh Ninh Bình đã được giữ vững và phát triển ngày càng sâu rộng, vững chắc với nhiều mô hình, điển hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, góp phần ổn định và nâng cao đời sống cán bộ, chiến sỹ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng của LLVT tỉnh trong tình hình mới.

Đẩy mạnh phong trào thi đua

Khám bệnh định kỳ hàng năm cho cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Hồng Nam

Nhận thức đúng đắn và sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", Đảng ủy, Chỉ huy Phòng Hậu cần đã tham mưu cho Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và bộ phận giúp việc, đồng thời ban hành quy chế hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào ở các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, đồng thời tăng cường bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác hậu cần.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã gắn phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" với phong trào thi đua Quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Nét nổi bật nhất là phong trào thi đua đã phát huy được ý thức tự lực, tự cường trong bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hệ thống văn kiện tác chiến, công tác hậu cần được rà soát, điều chỉnh, củng cố, kiện toàn kịp thời, đúng quy cách; nề nếp chính quy ngành hậu cần được nâng lên; công tác huấn luyện hậu cần theo các phương án, như sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn được duy trì nghiêm túc, đã có hàng chục đề tài, sáng kiến, cải tiến ngành Hậu cần được ra đời và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Phong trào thi đua đã góp phần quan trọng trong việc duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ trực cơ quan, trực SSCĐ; cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc kế hoạch và ý định của người chỉ huy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, huấn luyện chuyên ngành hậu cần cho các đối tượng; xây dựng các mô hình điểm trong công tác hậu cần; đảm bảo tốt các mặt về hậu cần cho 2 cuộc diễn tập: Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018; 4 cuộc diễn tập quốc phòng-an ninh các sở, 7 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, 1 cuộc diễn tập phòng, chống lụt bão cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cấp xã…

Các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt"; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nguồn khai thác, tạo nguồn bảo đảm đủ nhu cầu về lương thực, thực phẩm. Phong trào tăng gia sản xuất của LLVT tỉnh đã phát triển ngày càng rộng khắp, đa dạng, phong phú với nhiều hình thức đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Phong trào tăng gia sản xuất phân tán ở các cơ quan, đơn vị luôn được quan tâm, đầu tư, được cán bộ, chiến sỹ tích cực, nhiệt tình hưởng ứng và thực hiện theo phương châm "Vườn rau quanh nhà, đàn gà, đàn lợn quanh bếp".  Các cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng phong trào "Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt". Cán bộ, nhân viên quân y phấn đấu thực hiện "Sáng về y đức, sâu y lý, giỏi y thuật", tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, kết hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; hàng năm phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Quân y 5 tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh, giữ vững quân số khỏe bình quân đạt trên 98,8% trở lên. Phong trào thi đua cũng đã tập trung vào nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên xăng dầu và bảo đảm kịp thời nhiên liệu cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Xây dựng, củng cố hệ thống kho, trạm xăng dầu cấp chiến thuật, chiến dịch; phát huy tốt công năng chứa, trữ, bảo quản, tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm an toàn; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua: "Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả" gắn với Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông"; không ngừng nâng cao chất lượng công tác vận tải cho các nhiệm vụ, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua. "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh- sạch- đẹp". Các cơ quan, đơn vị hướng vào triển khai các biện pháp thi đua theo hướng bền vững, thiết thực; bảo đảm đầy đủ, kịp thời doanh trại, điện nước cho các nhiệm vụ và sinh hoạt của bộ đội.

Bên cạnh đó, từng cơ quan, đơn vị phát huy tốt nội lực trong xây dựng, cải tạo khuôn viên doanh trại. Đến nay, doanh trại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều tương đối khang trang, sạch đẹp.

Có thể khẳng định, thông qua phong trào thi đua đã góp phần quan trọng xây dựng ngành Hậu cần LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện. Qua đó làm chuyển biến nhận thức, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác hậu cần; xây dựng chính quy ngành; đổi mới phương pháp, tác phong công tác; làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện chế độ, nền nếp công tác hậu cần.

Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, ngày càng xuất hiện nhiều nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và những điển hình tiên tiến trong công tác hậu cần. Kết quả đạt được trên đây có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để ngành Hậu cần LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", đưa phong trào phát triển lên tầm cao mới.

Trung tá Vũ Tất Thắng (Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh)