Đảng viên thôn Áng Nội phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu

Từ năm 2003 đến nay, thôn Áng Nội, xã Ninh Xuân (Hoa Lư) là thôn có diện tích canh tác phải bàn giao nhiều nhất để phục vụ Khu du lịch sinh thái Tràng An. Làm gì và làm như thế nào để tạo được sự đồng thuận của nhân dân, không phát sinh khiếu kiện? Kinh nghiệm của chi bộ thôn Áng Nội cho thấy: Vai trò đầu tàu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đảng viên cao tuổi là hết sức quan trọng và cần thiết.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hưng, Bí thư chi bộ thôn Áng Nội cho biết: Từ năm 2003 đến nay, thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cho Khu du lịch Tràng An đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và thu nhập của hơn 50% số hộ trong thôn. Xác định đây là nhiệm vụ khó vì không chỉ ảnh hưởng đến những hộ sản xuất nông nghiệp mà toàn thôn có hơn 100 lao động cũng mất việc từ nghề khai thác đá có thu nhập tương đối cao, nếu lãnh đạo, chỉ đạo không sát sao sẽ dẫn đến những khiếu kiện, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Chi bộ thôn đã họp lấy ý kiến của từng đảng viên, thống nhất phương thức, cách làm để xây dựng nghị quyết thực hiện.

Phát huy quy chế dân chủ, trong tổ chức họp dân, các ý kiến cũng như kiến nghị của người dân được chú ý lắng nghe. Hầu hết người dân trong thôn đều đồng tình với việc triển khai dự án. Có ý kiến còn băn khoăn, thắc mắc sau giải phóng mặt bằng cuộc sống sẽ như thế nào khi ruộng đất, nghề nghiệp gắn bó với gia đình mình lâu nay không còn? Trên cơ sở thống nhất trong dân, chi bộ cùng các cơ quan chức năng và xã bắt tay vào việc kiểm đếm, lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng...

Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên được chi bộ quan tâm và chú trọng. Mỗi đảng viên trong chi bộ phụ trách cụm dân cư từ 10-15 hộ gia đình có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và nắm bắt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đi đầu trong thực hiện bàn giao mặt bằng, nhận tiền đền bù. Đặc biệt, trong chi bộ có 34 đảng viên thì có tới 2/3 đảng viên cao tuổi, có đảng viên đã nhận Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng, 30 đảng viên là hội viên cựu chiến binh. Những đảng viên cao tuổi đều nhận thức sâu sắc nhiệm vụ quan trọng này và thống nhất cách làm: Chính mỗi đảng viên cao tuổi sẽ là những người đi đầu trong thực hiện để làm gương cho đảng viên và những người khác làm theo.

Nhớ lại khó khăn ban đầu khi triển khai nhiệm vụ, đảng viên 40 năm tuổi Đảng, cựu chiến binh Phạm Văn Viện bày tỏ: Gia đình, con cái tôi có 50% diện tích đất canh tác phải thu hồi. Khi tôi đứng ra nhận tiền đền bù con trai tôi cũng làm theo... Các gia đình có đảng viên cao tuổi như tôi đều thực hiện như vậy. Cùng chung suy nghĩ với đảng viên cao tuổi Phạm Văn Viện, các đảng viên khác trong chi bộ đã tuyên truyền, vận động và gương mẫu thực hiện để gia đình, anh em dòng họ và bà con trong thôn thực hiện theo.

Bên cạnh đó, các đoàn thể trong thôn, nhất là chi hội người cao tuổi với 128 hội viên đã tích cực tham gia vận động gia đình, con cháu chấp hành tốt. Với cách làm của chi bộ và việc phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, đặc biệt là đảng viên cao tuổi nên việc nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng được người dân trong thôn thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo. Còn một vài ý kiến kiến nghị về việc tính toán diện tích, giá đền bù..., chi bộ tổ chức đến tận gia đình tìm hiểu, tuyên truyền chủ trương, chính sách, phối hợp cùng địa phương giải quyết thấu đáo nên các hộ đó đã "thông" và cũng chấp hành tốt việc bàn giao mặt bằng.

Sau giải phóng mặt bằng, cùng với sự quan tâm của tỉnh, của huyện và sự nỗ lực của người dân trong việc dạy nghề, giải quyết việc làm, số lao động trong thôn từng bước có việc làm và thu nhập thông qua các nghề mới và đẩy mạnh chăn nuôi. Đặc biệt, 100% lao động khai thác đá đã tìm được việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, gần 40 lao động nữ có việc làm thường xuyên từ nghề chèo đò tại Doanh nghiệp Xuân Trường... Mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi với sự đồng thuận cao của nhân dân. Qua xếp loại hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lý Nhân