Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 1/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự hội nghị có Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3, Đại tá Đinh Công Thanh, TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Các đại biểu dự hội nghị.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định trong Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; quy trình, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên; nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến... Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ tiến hành kiểm tra, giám sát 110 tổ chức đảng và 1.326 lượt đảng viên.

Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa vi phạm và phát hiện xử lý kịp thời không để vụ việc phức tạp xảy ra; hàng năm bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng Đảng, ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; chủ động kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh với ủy ban kiểm tra các huyện, thành ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Hồng Nam