Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Chiều 22/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo một số Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.  

Nổi bật là việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương bảo đảm kịp thời, chất lượng; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổ chức đón nhận, tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng;  

Công tác chính sách hậu phương quân đội; nền nếp, chế độ chính quy có nhiều chuyển biến; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, việc thực hiện tiếp nhận, phục vụ công dân cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 được đánh giá cao; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được nâng lên; cán bộ, đảng viên, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết thống nhất.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Quân sự tỉnh.

 

alt
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

 

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trong dự thảo nghị quyết đã nêu và ý kiến các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo trong 6 tháng cuối năm của Đảng ủy Quân sự tỉnh.  

Đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành Đề án diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch bố trí quốc phòng giai đoạn 2020-2025; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; chỉ đạo các huyện, thành phố làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận và tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2021.  

Lãnh đạo đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức tốt huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục phổ biến pháp luật cho các đối tượng; tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Bên cạnh đó là tăng cường giáo dục kỷ luật, pháp luật, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của bộ đội, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy các cấp, tập trung giáo dục nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, nhân viên trong việc chấp hành kỷ luật, các chế độ quy định của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội, người có công,

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng quân sự thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xuân Trường- Đức Lam