Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Chiều 24/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu 3 dự hội nghị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và một số Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2019; nghe và thảo luận báo cáo dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2018, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đó là việc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương đảm bảo kịp thời, chất lượng; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng;

Công tác chính sách hậu phương quân đội; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; kết quả huấn luyện có nhiều chuyển biến; chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được nâng cao; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, có nhiều biện pháp đột phá vào nâng cao chất lượng, nền nếp sinh hoạt của đảng ủy cơ sở, chi bộ; cán bộ, đảng viên, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết thống nhất.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 3 biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, LLVT tỉnh trong thời gian qua; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm mà Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung khắc phục, đồng thời định hướng những chủ trương, biện pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh thống nhất các nội dung trọng tâm Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Quân sự tỉnh đã được thảo luận. Đó là: Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019, trong đó tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh; hoàn thành chỉ tiêu, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019;

Làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm tỷ lệ, chỉ tiêu, chất lượng tốt. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức tốt hội thao quốc phòng chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân, 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân; chủ động phối hợp thực hiện công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, hỏa hoạn. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe bộ đội.

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng; nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình các cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác quản lý, giáo dục bộ đội; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; thực hiện triệt để "cơ quan, đơn vị không khói thuốc".

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách hậu phương Quân đội. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh; quan tâm nâng cao chất lượng đời sống, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ.

Thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, quan tâm thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh ủy gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chú trọng đổi mới chất lượng sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá và việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu của đảng bộ, cơ quan, đơn vị, chất lượng sinh hoạt tự phê bình, phê bình ở cấp cơ sở và chi bộ.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, quan tâm việc sắp xếp, chuẩn bị nhân sự cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Quân sự tinh.

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy trao kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy trao kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng" cho đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Xuân Trường- Anh Tuấn