Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) của Đảng

Sáng 11/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) của Đảng cho 100% cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) của Đảng

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đảng viên, cán bộ, chiến sỹ đã được quán triệt, học tập 3 chuyên đề: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Thông qua hội nghị giúp đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh nghiên cứu, nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; giúp cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tế của các tổ chức đảng,cơ quan, đơn vị; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, nâng cao trách nhiệm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, quy định của Đảng./.

Tin, ảnh: Hồng Nam