Đảng ủy Quân sự thành phố Ninh Bình, mỗi ngày thực hiện một lời Bác Hồ dạy

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Quân sự thành phố Ninh Bình chú trọng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế của đơn vị. Đặc biệt, "thực hiện mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy" theo định hướng của Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy Quân sự thành phố đã có nhiều giải pháp, việc làm để việc học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả.

Đảng ủy Quân sự thành phố Ninh Bình, mỗi ngày thực hiện một lời Bác Hồ dạy

Đông đảo thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: CTV

Ngay từ việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tháng, Đảng ủy Quân sự thành phố đã chú trọng việc tổ chức chào cờ trong lực lượng vũ trang thành phố theo chế độ chào cờ hàng tháng đúng với Điều lệnh quản lý bộ đội trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Mỗi đầu tháng, việc kể những câu chuyện về Bác được cấp ủy quan tâm. 

Thông qua những câu chyện dưới cờ đã kịp thời tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc dân tộc. Mỗi câu chuyện được kể đều được mỗi cán bộ, chiến sỹ lưu tâm, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân, tập thể. 

Qua đó góp phần quan trọng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, chiến sỹ. Thông qua chào cờ đầu tháng, từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tiến hành biểu dương 36 lượt tập thể, 144 lượt cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ theo chức trách đảm nhiệm. 

Tiêu biểu các chi bộ đã thực hiện các chủ đề đột phá như: Ban Tham mưu với chủ đề "dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng"; Ban Chính trị với chủ đề "Trách nhiệm, hiệu quả, nói và làm theo nghị quyết"; Ban Hậu cần-kỹ thuật với chủ đề "kịp thời, đầy đủ, an toàn, trách nhiệm"; Bộ phận động viên với chủ đề "chủ động, đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, quyết thắng"… Từ việc lựa chọn chủ đề học và làm theo Bác, các đơn vị đã từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém, xác định được nọi dung cần tập trung học tập và làm theo trong thời gian tới.

Trong nội dung làm theo Bác, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị chú trọng đẩy mạnh việc làm theo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua, xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. 

Trong đó, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phương pháp, phong  cách làm việc, thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Thực hiẹn nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị đã tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với tổ chức biên chế, vũ khí trang bị hiện có và đối tượng tác chiến. Nhiều tập thể, cá nhân đã có những sáng kiến mới, hiệu quả được áp dụng vào thực tiễn huấn luyện, khắc phục được khó khăn, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện tại đơn vị.

Do làm tốt công tác dân vận nên công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự của đơn vị đạt hiệu quả. Những năm qua, Ban CHQS thành phố đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu cho Thường trực Thành ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 241 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Đơn vị đã thực hiện khâu đột phá vào nội dung cải cách hành chính quân sự, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật cho cán bộ, chiến sỹ, thực hiện nghiêm quy định "4 nghiêm, 5 không". Qua đó phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo bước chuyển tích cực trong chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, văn hóa ứng xử, giao tiếp, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sỹ.

Cũng từ việc học và làm theo Bác, nhiều việc làm của cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS thành phố đã tạo sức lan tỏa, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao như: tham gia trên 400 ngày công dọn vệ sinh môi trường; tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt với trên 300 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; trao tặng trên 2.500 suất quà cho đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em khuyết tật.. trị giá gần 3,5 tỷ đồng; nhận đỡ đầu 1 cháu học sinh nghèo học giỏi với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng…

Bùi Diệu