Đảng ủy quân sự Ninh Bình: 10 năm điều động bổ nhiệm gần 900 cán bộ.

Ngày 16-7-2008, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về "Chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

10 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã điều động, bổ nhiệm gần 900 cán bộ, đề bạt thăng quân hàm cho hơn 500 sĩ quan các cấp, đã cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho gần 400 cán bộ, sĩ quan; tập huấn bồi dưỡng tại chức cho gần 5.500 lượt cán bộ; 100% cán bộ, sĩ quan đã được đào tạo qua trường, 47% có trình độ cao đẳng và đại học trở lên, tăng 27% so với năm 1997.

Năm 2008, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh mở lớp đào tạo 69 sĩ quan dự bị từ cán bộ công chức bằng nguồn ngân sách địa phương tại Trường Quân sự tỉnh.

Đến nay, đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ sĩ quan chỉ huy từ tỉnh xuống các đơn vị đã được xây dựng đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng cả về chuyên môn và lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có trình độ nhận thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, tổ chức biên chế đúng chức danh, kết hợp bổ nhiệm cán bộ trẻ, có năng lực phát triển với sử dụng cán bộ có kinh nghiệm trong chiến đấu, công tác.

 

Đức Phòng