Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Ninh Bình: Kết nạp 37 quần chúng ưu tú vào Đảng

Quý I, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Ninh Bình kết nạp 37 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 13 đảng viên dự bị đủ điều kiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục.

Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Ninh Bình: Kết nạp 37 quần chúng ưu tú vào Đảng

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Khối cũng đã mở được 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 92 đảng viên dự bị và một lớp đối tượng Đảng cho 68 quần chúng ưu tú, kết quả 100% đạt khá, giỏi.

Duy Hiền