Đảng ủy Đồn Biên phòng Kim Sơn: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Đồn Biên phòng Kim Sơn đã lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Đảng ủy Đồn Biên phòng Kim Sơn: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Một phiên tuần tra của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Kim Sơn. Ảnh: CTV (Ngọc Phan)

Đồng chí Vũ Đức Trường, Bí thư Đảng ủy Đồn Biên phòng Kim Sơn cho biết: Trong 5 năm qua, quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Đồn Biên phòng Kim Sơn đã tổ chức cho đảng viên học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; thực hiện chương trình giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý luận, lý tưởng cách mạng, giáo dục lối sống, phẩm chất đạo đức, phong cách, phương pháp, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với mọi hoạt động của đơn vị.

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển, Đảng ủy đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thành lập Trạm Kiểm soát Biên phòng Cồn Nổi.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xây dựng và thực hiện tốt 9 quy chế lãnh đạo theo quy định nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng đối với các mặt công tác.

Cùng với đó là tập trung lãnh đạo duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; tập trung đổi mới về nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng ra nghị quyết. Quá trình chuẩn bị nghị quyết đã nắm chắc tình hình đơn vị, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan chính trị cấp trên. Quán triệt triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế của Đảng bộ và tiến hành kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân theo đúng quy định, qua đó chỉ ra những tồn tại khuyết điểm và làm rõ nguyên nhân, đồng thời tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, trong đó chú trọng giải pháp đột phá tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, đưa việc kiểm điểm thực hiện nghị quyết thành chế độ thường xuyên trong sinh hoạt Đảng.

Đã quan tâm xây dựng chuẩn mực đạo đức trong ứng xử và triển khai tới toàn thể CBCS trong đơn vị học tập và thực hiện; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể theo các chuyên đề; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; định kỳ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc báo cáo cấp trên biểu dương, khen thưởng tạo sức lan tỏa trong đơn vị.

Kết quả phân loại hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 95% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo đơn vị trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đã phát hiện, bắt giữ và ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự 2 vụ/3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý vi phạm hành chính 80 vụ/179 đối tượng.

Đã tổ chức tuyên truyền, vận động 8 tàu đánh bắt xa bờ đăng ký tự nguyện tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức xây dựng 1 "Xóm tự quản về an ninh trật tự", 2 "Tổ tự quản về an ninh trật tự" trên khu vực bãi bồi, Cồn Nổi và 2 "Tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn". Thực hiện các chương trình như "Nâng bước em tới trường" đã vận động cán bộ, chiến sỹ tiết kiệm tiền lương, phụ cấp hỗ trợ, đỡ đầu cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhận 3 cháu làm "Con nuôi Đồn Biên phòng". Thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp với Trạm y tế xã Kim Hải, đã khám và cấp thuốc miễn phí cho 2.111 lượt người dân trong địa bàn.

Trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, đã tổ chức tuyên truyền, vận động, thông tin kêu gọi được 1.347 lượt phương tiện/3.093 lượt ngư dân và 3.028 lượt lao động trên các lều chòi ngoài đê Bình Minh 3 và khu vực Cồn Nổi vào nơi tránh trú bão an toàn; tổ chức tìm kiếm cứu nạn 2 phương tiện/6 người trôi dạt trên biển do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Điều động 6 lượt xuồng/30 lượt cán bộ chiến sỹ phối hợp với các lực lượng hiệp đồng và trưng dụng 17 lượt thuyền nghề của ngư dân tổ chức tìm kiếm thi thể 3 vụ tai nạn đuối nước.

Đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng, khắc phục khó khăn, tận tụy với công việc, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như trong tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn được cấp trên khen thưởng.

Công tác phát triển Đảng được quan tâm, đảm bảo đúng phương châm, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Do đó trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 2 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 2 đồng chí đúng kỳ hạn. Hàng năm thực hiện nghiêm túc nguyên tắc đánh giá nhận xét cán bộ; tiến hành tốt các nội dung công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo, tạo điều kiện để Chi đoàn, Hội đồng quân nhân đổi mới nội dung, hình thức, nền nếp hoạt động...

Đồng chí Vũ Đức Trường, Bí thư Đảng ủy Đồn biên phòng Kim Sơn khẳng định: Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả mà cấp ủy và các tổ chức Đảng, đảng viên đều phát huy vai trò lãnh đạo, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Xuân Trường