Đảng bộ xã Gia Thủy: Tạo chuyển biến từ những quyết sách hợp lòng dân

Xã Gia Thủy (Nho Quan) nổi tiếng với làng nghề gốm truyền thống và cũng được nhiều người biết đến bởi những khó khăn do đặc thù là vùng "rốn lũ". Nhưng có một thực tế là chính những khó khăn đó lại là động lực thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân nơi đây đoàn kết vươn lên với khát vọng xây dựng quê hương Gia Thủy giàu đẹp, văn minh. Kết quả của những nỗ lực được ghi nhận bằng việc đầu năm 2019, Gia Thủy vinh dự đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra. Trong hành trình vươn lên đó ghi nhận vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ xã với những quyết sách hợp lòng dân, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trò chuyện với nhiều người dân xã Gia Thủy, họ đều chưa quên trận mưa lũ lịch sử xảy ra tháng 10/2017. Khi đó xã bị thiệt hại khá nặng nề, nhất là trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi; cây cối, hoa màu bị hư hỏng; gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; việc sản xuất, kinh doanh của người dân đình trệ; nhiều tuyến đường trong xã bị chia cắt, hư hỏng...

Vốn dĩ cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng của xã như đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn chưa đồng bộ, mà xã thì đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Rất nhiều việc phải làm, cần nguồn lực đầu tư rất lớn, trong khi đó, thu nhập, đời sống của người dân còn hạn chế.

Trước những bộn bề khó khăn đó, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung nghiên cứu, tìm giải pháp tháo gỡ từng khó khăn, trong đó chú trọng giải pháp phát triển kinh tế làm "đòn bẩy", phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân để khắc phục hậu quả mưa lũ, tiếp tục tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp toàn diện, chú trọng lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu giống, đưa giống lúa có chất lượng, giá trị kinh tế cao vào gieo trồng, đảm bảo diện tích gieo trồng cây hàng năm ổn định ở mức trên 700 ha, trong đó diện tích lúa trên 462 ha, diện tích lúa tái sinh 175ha, cây vụ đông 40 ha; đồng thời quan tâm đến chuyển giao KHKT vào sản xuất.

Bên cạnh đó, khuyến khích phát triển gia trại, trang trại chăn nuôi; quan tâm phát triển các mô hình nuôi cá lồng, duy trì ổn định diện tích lúa- cá hàng năm là 175 ha. Đồng thời duy trì hoạt động của HTX gốm Gia Thủy; thu hút được 3 doanh nghiệp may; duy trì các ngành nghề mây tre đan, thêu ren... Nhờ đó, giá trị 1 ha đất canh tác đạt 91 triệu đồng; tổng thu nhập chăn nuôi tại thời điểm năm 2019 là 32,4 tỷ đồng; doanh thu từ tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ước đạt 200 tỷ đồng, chiếm 80% tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực xây mới 10/12 nhà văn hóa thôn, 1 nhà văn hóa trung tâm xã, xây dựng, sửa chữa trụ sở UBND xã, xây mới nhà hiệu bộ trường tiểu học và 2 phòng học, nhà hiệu bộ trường mầm non, sửa chữa nâng cấp trạm y tế xã; xây mới cầu Liên Phương, đổ bê tông gần 18 km đường giao thông trục thôn và ngõ xóm... Năm 2018, xã Gia Thủy đã đạt 20/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được UBND tỉnh ra quyết định công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng bộ xã coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đảng vững mạnh toàn diện trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương  4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong cấp ủy, trên cơ sở nguyên tắc Điều lệ Đảng. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn khó khăn, những đơn vị, những khâu còn yếu.

Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy trí tuệ của tập thể, trách nhiệm của cá nhân, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm tinh thần tự phê bình và phê bình; chú trọng biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, từ đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và Đảng bộ đã được nâng lên.

Qua đánh giá phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm có 100% chi bộ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt trên 98%; Đảng bộ xã luôn được Huyện ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức đảng và đoàn thể xếp loại yếu kém.

Hoạt động của bộ máy chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó chất lượng hoạt động của HĐND xã được nâng lên; vai trò của đại biểu HĐND được phát huy; nội dung các kỳ họp HĐND được đổi mới có chất lượng, nghị quyết HĐND xã đề ra đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Hoạt động của UBND đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đề ra, tạo được niềm tin và động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, góp phần xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hướng đến mục tiêu sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Vân Giang