Đảng bộ thành phố Ninh Bình: Tích cực chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Thời điểm này, Thành ủy Ninh Bình đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đồng chí Quyền Mạnh Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ninh Bình: Xác định công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng nên Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy trên địa bàn thành phố đã kịp thời triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy.

Đảng bộ thành phố Ninh Bình: Tích cực chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Thành ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Lam

Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị theo hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến các xã, phường theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong tháng 11/2019, Ban Thường vụ Thành ủy; các đảng bộ, chi bộ cơ sở cũng hoàn thành việc tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Kế hoạch của Thành ủy, Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đến cán bộ chủ chốt và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã quyết định thành lập 4 tiểu ban gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội; Tiểu ban hành động cách mạng. Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, ở đảng bộ cơ sở căn cứ tình hình cụ thể của từng đơn vị để quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị và tổ chức đại hội cho phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không nhất thiết phải thành lập đủ 4 tiểu ban như ở cấp thành phố. ở chi bộ cơ sở, đồng chí bí thư chi bộ, cấp ủy chi bộ có trách nhiệm chuẩn bị và phân công cấp ủy viên, đảng viên chuẩn bị các nội dung và tổ chức đại hội.

Trong công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác chuẩn bị nhân sự. Báo cáo chính trị của đảng bộ, chi bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh...; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Thành ủy, đặc biệt là kết quả thực hiện 6 chương trình công tác của Thành ủy; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 và với tầm nhìn xa hơn. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng, đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân... Đồng thời đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn chức danh cán bộ nêu tại Quy định 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm...

Là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội điểm cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2020. Do đó, Thành ủy Ninh Bình đề ra kế hoạch với thời gian chi tiết, cụ thể và yêu cầu các cấp ủy thực hiện nghiêm. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chọn Đảng bộ phường Phúc Thành để chỉ đạo đại hội điểm, đồng thời là đơn vị thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư đảng ủy phường để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, hoàn thành trong đầu tháng 3/2020. Chỉ đạo mỗi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố chọn 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy tổ chức đại hội điểm, để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Về thời gian cũng quy định rõ: đại hội đảng viên ở các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở không quá 1 ngày, bắt đầu từ tháng 1/2020, hoàn thành trước ngày 20/2/2020. Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố không quá 2 ngày, tiến hành từ đầu tháng 3/2020 sau đại hội điểm và thí điểm đảng bộ phường Phúc Thành, hoàn thành xong trước ngày 25/4/2020. Ban Thường vụ Thành ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố chuẩn bị và tổ chức đại hội; tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh, tổ chức đảng được chọn đại hội điểm và thí điểm...

Xuân Trường