Đảng bộ thành phố Ninh Bình: Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ thành phố Ninh Bình hiện có 10.419 đảng viên (chiếm tỷ lệ 8,34% dân số) đang sinh hoạt ở 64 tổ chức cơ sở đảng. Xác định công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong những năm gần đây, Thành ủy Ninh Bình đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

Đảng bộ thành phố Ninh Bình: Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

Lãnh đạo Thành ủy Ninh Bình trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2018. Ảnh: Trường Giang

Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, những năm gần đây công tác phát triển đảng viên của thành phố Ninh Bình gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn kết nạp. Bởi đa phần quần chúng là đoàn viên thanh niên đủ điều kiện và là nguồn kết nạp đảng viên đều đi học đại học, cao đẳng, học nghề, đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động, tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong khi lực lượng còn lại ở địa phương số tích cực hoạt động thì các cấp ủy đã xem xét kết nạp Đảng, số khác không đáp ứng đủ điều kiện do học vấn thấp, mải chơi, thậm chí còn mắc vào các tệ nạn xã hội; một số đủ điều kiện nhưng không có ý chí phấn đấu vào Đảng. Ngoài lực lượng đoàn viên thanh niên thì bộ phận còn lại tuổi đời cao, nhiều người tâm huyết, trách nhiệm với tập thể nhưng lại vi phạm chính sách dân số nên chưa đủ điều kiện kết nạp Đảng theo quy định. Một số giáo viên ở các trường học thuộc thành phố do tuổi cao và chỉ tập trung cho chuyên môn, không có nguyện vọng vào Đảng...

Đồng chí Lê Hữu Quý, Bí thư Thành ủy Ninh Bình cho biết: Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy đã đề ra nhiều giải pháp. Trong đó, thực hiện Chương trình công tác số 1 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Ninh Bình, nhiệm kỳ 2015-2020 về "nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp, giai đoạn 2015 - 2020", Thành ủy Ninh Bình đã ban hành Quy định số 03 ngày 20/4/2017 về một số tiêu chuẩn cụ thể để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Ninh Bình. Theo đó, bên cạnh các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng, Thành ủy yêu cầu việc kết nạp Đảng phải đảm bảo về thời gian công tác, sinh hoạt liên tục ở địa phương, đơn vị phải đủ từ 18 tháng trở lên (cao hơn 6 tháng so với quy định tại Điều lệ Đảng), trừ trường hợp là công nhân lao động trong các doanh nghiệp quy định là 12 tháng. Quy định số 03 cũng đặt ra các yêu cầu cao hơn, cụ thể hơn về năng lực, trình độ đối với người xin vào Đảng là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân, học sinh, sinh viên... "Quy định này nhằm bảo đảm thực hiện quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình, đó là trong công tác kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, không vì chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới mà bỏ qua chất lượng; kết nạp đảng viên luôn gắn với củng cố tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, cảnh giác, đề phòng những phần tử cơ hội và phản động lọt vào hàng ngũ của Đảng; quan tâm công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú, có đủ tiêu chuẩn trong đoàn viên thanh niên, công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; quy trình kết nạp phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định"- đồng chí Bí thư Thành ủy Ninh Bình cho biết thêm.

Điều đáng ghi nhận trong quá trình thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới ở thành phố Ninh Bình, đó là hầu hết các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên với đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn quy hoạch cán bộ. Trong quá trình thực hiện, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh… luôn được coi trọng, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc trong quần chúng nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ về ý thức rèn luyện, học tập, lao động, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ thành phố Ninh Bình trong những năm qua đều vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ thành phố đã xem xét quyết định kết nạp 746 đảng viên, đạt 82,89% chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX (trong nhiệm kỳ kết nạp 900 đảng viên)..., nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ hiện nay lên 10.419 đồng chí, chiếm tỷ lệ 8,34% dân số, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn tỉnh là 1,08%. Đặc biệt, thực hiện Quy định số 03 của Thành ủy Ninh Bình về "một số tiêu chuẩn cụ thể để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố", chất lượng đảng viên mới được nâng lên rõ rệt. Nếu như năm 2015 và năm 2017, số đảng viên mới kết nạp có trình độ tốt nghiệp THPT đạt 98% thì đến năm 2018 con số này đạt 100%. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng được nâng lên: năm 2018, số đảng viên được kết nạp có trình độ thạc sỹ, đại học, cao đẳng chiếm 80%, tăng 10% so với năm 2016. Thành phần đảng viên mới được kết nạp khá đa dạng, trong đó cán bộ, công chức, viên chức chiếm 50,54%; công nhân, lao động chiếm 5,09%; nông dân chiếm 21,31%; sinh viên, học sinh chiếm 7,37%; chủ doanh nghiệp chiếm 0,27%... Đại đa số đảng viên mới được kết nạp có lập trường, tư tưởng vững vàng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực lao động, học tập, công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đinh Ngọc

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện