Đảng bộ thành phố Ninh Bình: Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng và ban hành 6 chương trình công tác toàn khóa để tổ chức triển khai thực hiện. Nội dung 6 chương trình công tác đã được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực công tác của thành phố, từ công tác xây dựng hệ thống chính trị đến phát triển kinh tế, quản lý vận hành đô thị, phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, cải cách hành chính. Với sự thống nhất, đồng thuận cao trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ thành phố Ninh Bình đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Bên thềm xuân mới, phóng viên Báo Ninh Bình đã phỏng vấn đồng chí Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình để rõ hơn về những thành tựu Đảng bộ thành phố Ninh Bình đạt được.

Đảng bộ thành phố Ninh Bình: Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội

Đồng chí Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình quán triệt một số nghị quyết của Trung ương cho cán bộ chủ chốt của thành phố. Ảnh: Trường Giang

P.V: Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, được biết, trong 6 chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ thành phố, Chương trình công tác số 1 về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được ban hành sớm nhất. Xin đồng chí cho biết điểm nhấn kết quả trong việc thực hiện Chương trình này?

Đồng chí Lê Hữu Quý: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Thành ủy xác định là nhiệm vụ then chốt, chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác số 1, đây có thể nói là chương trình trung tâm được ban hành sớm nhất trong 6 chương trình công tác. Với tinh thần cố gắng, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời, coi trọng chất lượng, hiệu quả, có bước đổi mới.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, Thành ủy đã chỉ đạo triển khai toàn diện, nghiêm túc, chất lượng, nhất là việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hàng tháng; đến nay các đơn vị đã biểu dương, khen thưởng hơn 1.000 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác.

Nhằm đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ một cách chủ động, nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai. Kết quả, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%; nội dung sinh hoạt phong phú hơn, nhiều đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực thảo luận tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết của chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 888 đảng viên, trong đó có 62 học sinh, sinh viên, 6 chủ doanh nghiệp vào Đảng.

Thành phố cũng đã thực hiện bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm lại và hiệp y bổ nhiệm 173 lượt cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý. Bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 162 lượt cán bộ diện Thường trực Thành ủy quản lý. Tổ chức thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của 17 trường học bảo đảm công khai, công bằng, khách quan trong thi tuyển, được các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ, giáo viên thành phố đồng tình ủng hộ.

Nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản cán bộ, Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả một số đề án, trong đó chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Số người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã đều thấp hơn quy định (11-13 người); số người ở tổ dân phố, thôn đều đảm bảo quy định (5-6 người); ở phường, xã giảm 56 người; tổ dân phố, thôn giảm 564 người...

Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, ngay sau Đại hội, Thành ủy đã ban hành Quy chế làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng toàn diện trên các lĩnh vực, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ. Các chủ trương, quyết định của Thành ủy đều được các cơ quan cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình cụ thể; hàng tháng, hàng quý Thường trực Thành ủy tiến hành rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó là phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các tổ chức cơ sở đảng; trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể thành phố dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư; đồng thời tăng cường đối thoại với nhân dân; từ đầu nhiệm kỳ, lãnh đạo các cấp đã tổ chức được 74 cuộc đối thoại...

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, dân chủ, đổi mới.

P.V: Là đô thị trung tâm của tỉnh, Đảng bộ thành phố đã có giải pháp gì nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Hữu Quý: Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, chính vì vậy trong những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động phát triển kinh tế, cụ thể là đã ban hành Chương trình công tác số 2 về phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững; tập trung cao cho phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế hộ gia đình. Do vậy tình hình kinh tế của thành phố có nhiều khởi sắc. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,1%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao, năm 2018 đạt 13.555 tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2015. Hoạt động bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2018 đạt 11.450 tỷ đồng, tăng 35,7% so với năm 2015. Số doanh nghiệp và số hộ kinh doanh ngày càng phát triển, tổng số doanh nghiệp tăng 45% so với năm 2015. Thành phố triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh, thương mại, dịch vụ như triển khai thí điểm tuyến phố đi bộ; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng các khu trung tâm, dần hình thành các tuyến phố chuyên doanh như Đinh Tiên Hoàng, Lê Hồng Phong, Phạm Hồng Thái... Cùng với đó là quan tâm chỉ đạo hỗ trợ, tạo điều kiện đối với các mô hình phát triển kinh tế để đạt hiệu quả.

Kết quả thu ngân sách Nhà nước tăng cao, năm 2019 ước đạt gần 1.700 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm 2015. Mặc dù là địa phương có diện tích đất nông nghiệp không nhiều nhưng thành phố đã tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, qua đó giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác ngày càng tăng, năm 2019 đạt 125 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt 59,98 triệu đồng/năm; 3/14 phường, xã không còn hộ nghèo. Những khởi sắc trong phát triển kinh tế đã góp phần quan trọng đem đến cho đô thị Ninh Bình diện mạo mới, khang trang hơn, hiện đại hơn.

PV: Được biết, Đảng bộ Thành phố Ninh Bình là đơn vị tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện đầu tiên của tỉnh (đại hội điểm). Để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố sẽ tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Hữu Quý: Thời gian tới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Cùng với đó có nhiệm vụ quan trọng nhất chính là công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước mắt chỉ đạo triển khai các bước để Đảng bộ phường Phúc Thành tổ chức thành công đại hội điểm và đồng thời thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư đảng ủy phường để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở; tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; đưa thành phố Ninh Bình phát triển lên tầm cao mới, trở thành một thành phố phồn vinh, hiện đại, xứng đáng là "trái tim" của cả tỉnh.

Cùng với chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo quán triệt, thực hiện việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước...

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Vân Giang 

(Thực hiện)