Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải: Thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 13/5, Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 -2025) sẽ diễn ra. Đây là dịp để Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải nhìn lại kết quả chặng đường 5 năm nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định những mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải: Thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Lê Trọng Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Quản lý vận tải phương tiện người lái, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: Đức Lam

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải đã tập trung tham mưu, thực hiện nhiều quy hoạch trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, nổi bật là: Bổ sung 2 tuyến đường địa phương vào quy hoạch hệ thống quốc lộ như QL37C, Quốc lộ 21B; nâng cấp 34km đường địa phương thành Quốc lộ...

Bên cạnh đó, tập trung triển khai các dự án được giao làm chủ đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng như dự án Quốc lộ 10, Quốc lộ 1, Quốc lộ 1 tránh thành phố Ninh Bình, dự án kết nối cao tốc cầu Giẽ Ninh Bình với Quốc lộ 1 (giai đoạn I); triển khai các dự án xây dựng 27 cầu dân sinh trong danh mục cầu dự án LRAMP để phát triển giao thông nông thôn...

Các công trình sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã thay đổi cơ bản mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, khu vực.

Song song với đó, Đảng ủy Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo thực hiện tốt công tác duy tu, bảo trì đường bộ. Giai đoạn 2015-2020, Sở đã thực hiện 78 dự án sửa chữa bảo trì trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường địa phương; 63 dự án sửa chữa nhỏ, đột xuất, đảm bảo giao thông với tổng mức đầu tư 577,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, trong đó chú trọng công tác thẩm định chuyên ngành và nghiệm thu công trình, nhằm đảm bảo các dự án tuân thủ quy trình, quy phạm kỹ thuật, có giá thành xây dựng hợp lý, phát huy hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2015-2020, Sở đã thẩm định 101 hồ sơ dự án, công trình với giá trị trình thẩm định là 2.766,08 tỷ đồng, giảm trừ giá trị sau thẩm định 129,02 tỷ đồng.

Trên cơ sở định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và phát triển vận tải theo các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, Đảng ủy Sở Giao thông - Vận tải đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động vận tải như sự biến động về chính sách, những khó khăn đối với hoạt động vận tải...

Đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, cải cách hành chính, quản lý người lái và phương tiện theo đúng quy định, đến nay đã chấm dứt tình trạng phương tiện không đăng ký, đăng kiểm vẫn hoạt động, đặc biệt ngăn chặn tình trạng xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông.

Cùng với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở Giao thông - Vận tải luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xác định đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng đối với cơ quan, đơn vị.

Trong đó đã chủ động xây dựng các chương trình hành động cụ thể, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên, nắm bắt kịp thời, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm...

Hàng tháng, Đảng bộ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên trong đơn vị phải lựa chọn, đăng ký những phần việc làm theo Bác sát với công tác chuyên môn. Với cách làm cụ thể đó nên việc học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ.

Qua đó góp phần nâng cao nếp sống văn hóa công sở, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Định kỳ Đảng ủy yêu cầu các chi bộ trực thuộc báo cáo việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đề cao tính tự phê bình và phê bình, chỉ ra những ưu, khuyết điểm của từng cán bộ, đảng viên. Từ đó, đề ra hướng khắc phục, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Do đó, chất lượng công tác xây dựng Đảng những năm qua của Đảng bộ được nâng lên rõ rệt. Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, vai trò của cấp ủy, đảng viên được đề cao và phát huy; ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức, thái độ phục vụ nhân dân của từng cán bộ, đảng viên được nâng cao, hiệu quả công tác chuyên môn có những chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên, củng cố, kiện toàn các chi bộ để phù hợp với cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp được 50 đảng viên, đạt 167% so với chỉ tiêu đề ra.

Với những nỗ lực đó, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Sở Giao thông-Vận tải đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra.

Trong những năm tới, yêu cầu về phát triển kinh tế-xã hội ngày càng cao, giao thông vận tải đòi hỏi phải phát triển vượt bậc để đáp ứng yêu cầu xã hội.

Vì vậy Đảng bộ Sở Giao thông-Vận tải, nhiệm kỳ 2020- 2025 phấn đấu hoàn thành thắng lợi phương hướng đã đề ra, trong đó mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm là: xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đặc biệt là công tác xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, từng bước đưa sự nghiệp giao thông vận tải Ninh Bình phát triển lên một tầm cao mới, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

 Kiều Ân